Tagged: perovskit güneş pilleri

Perovskit Güneş Pilleri Rekor Kırıyor

En iyi performans gösteren küçük ve büyük PSC’lerin akım yoğunluğu-voltaj (J-V) eğrileri ve fotovoltaik parametreleri ile cihazın tekrarlanabilirliği. UNIST’e bağlı olan yakın tarihli bir araştırma, küçük hücrelerde % 22.1 ve bir santimetrekarelik hücrelerde % 19.7 oranında yeni bir dünya rekoru verimlilik performansı veren inorganik-organik hibrit perovskit güneş pilleri (PSC’ler) üretmek...

Kopyalamak Yasaktır!