Tagged: plaspak kimya

Plaspak, iflas erteleme istedi

Plaspak Kimya, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde iflas erteleme başvurusunda bulundu. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimiz faaliyetlerinin devamlılığının aksamaması, yatırımcılarımızın haklarının zarar görmemesi ve alacaklılarımız arasında eşitsizliğe yol açmaması için 20.11.2015 tarihli Gebze Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/280 E.sayılı dosya ile İflas Erteleme Başvurusunda bulunulmuştur.” Plaspak...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!