Tagged: polimer

Plastik Sürdürülebilirlik Sorununa Yeni Çözüm

Fotoğraf: Dr. Junpeng Wang. Plastiğin sürdürülebilirliği konusunda, son yıllarda büyük oranda bilimsel gelişmeler sayesinde, oldukça yol kat edildi. Ancak, plastikler giderek daha çevre dostu hale gelseler de, birçok endüstri yaygın olarak kullanılan ürünlerinde plastikleri kullandığı için dünya kirlenmeye devam ediyor. Akron Üniversitesi’nin School of Polymer Science and Polymer Engineering’inde Yardımcı...

Peynir Altı Suyu Proteinlerinden Geliştirilen Yeni Plastik Köpük Zorlu Koşullara Dayanabiliyor

Fotoğraf: Soldan sağa doğru, peynir altı suyu, poliüretan, polistiren, polietilen ve polistirenden oluşan köpük malzemeler. Burada, alt sıra bir ay boyunca 150 derece havaya maruz kalan malzemeleri, üst sıra maruz kalmayan malzemeleri temsil ediyor.  Peynir altı suyu proteinlerinden geliştirilen yeni yüksek performanslı plastik köpük, petrolden üretilen pek çok yaygın termoplastikten çok daha yüksek ısıya dayanabiliyor.  İsveçli...

Yeni Biyo-Bazlı Polimer Olanakları

Araştırmacılar, ayarlanabilir özelliklere sahip biyobazlı polyesterler hazırlamak için yeni bir yol keşfetti. Yeşil kimyanın temel hedeflerinden biri, malzeme ihtiyaçlarımıza yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmaktır. Yataklardan, yiyeceğe ve arabalara kadar günlük hayatımızı saran sayısız plastik, çoğunlukla polimerlerin yapı taşları olan yağ bazlı monomerlerden üretilir. Bu nedenle, malzeme geliştirmede daha sürdürülebilir çözümler...

Yeni Polimer Mürekkep Havada ve Yüksek Sıcaklıklarda Yüksek Kararlılık Gösteriyor

Fotoğraf: Mürekkep, çözeltinin yüzeye püskürtülmesiyle çökeltilebiliyor, bu da organik elektronik cihazların üretimini daha kolay ve ucuz hale getiriyor. İsveç’teki Linköping Üniversitesi’nden bilim insanları, kararlı ve oldukça iletken olan bir polimer mürekkep tasarladılar. Bu buluş, yüksek enerji verimliliklerine sahip yeni baskılı elektroniklerin önünü açıyor. Çalışmanın detayları Nature Communications’ta yayımlandı. Elektriği ileten...

Katalitik Karbon-Karbon Bağ Bölünmesi ve Karbon-Element Bağ Oluşumu Biyobozunur Sürfaktanlar Olarak Poliolefinlere Yeni Hayat Veriyor

Ames Laboratuvarı liderliğinde bir Enerji Sınır Araştırma Merkezi olan Plastiklerin Kooperatif Geri Dönüşümü Enstitüsü’ nden (iCOUP) bilim insanları, atık plastiklerden çeşitli uygulamalarda yüzey aktif maddeler ve deterjanlar olarak kullanılan biyolojik olarak parçalanabilen, değerli kimyasallar sağlayan kimyasal bir proses keşfettiler. Bu proses, plastikler için daha sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygun yaşam...

Kimyagerler Yenilenebilir Bitki Esaslı Polimerler Oluşturdu

Fotoğraf: Mitranol bazlı polimerlerin mekanik olarak işlenmesi: a – beyaz toz olarak birincil polimer; b – erimiş polimer, c-f tekrar tekrar eritildikten sonra çeşitli polimer formları. St Petersburg Üniversitesi Cluster Catalysis Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar, biyokütleden polimerleri sentezlediler. Onları farklı kılan kolayca geri dönüştürülebilir olmalarıdır. Bugün, hayatımız polimerler olmadan düşünülemez. Plastikler, lifler,...

Sentetik Mukus Doğalını Taklit Edebiliyor

Mukus, yalnızca bir hastalık belirtisi olmasından çok, vücudumuzun hastalıklara karşı savunmasında da kritik bir rol oynar. Vücudumuz her gün bir litreden fazla, mikrobiyal istilacıları kapana düşürmek ve etkisiz hale getirmek için 400 metrekareden fazla bir yüzey alanını kaplayan,  kaygan madde üretir. Mukus, şeker molekülleri ile dekore edilmiş proteinler olan müsinlerden...

Dünyanın En Uzun Polimer Fırçası

Fotoğraf : Şişe fırçası polimeri, tek bir ana zincir ve ana zincirden aşılanan çok sayıda yan zincirden oluşan bir polimerdir. NIMS ve RIKEN, bugüne kadarki en uzun şişe fırçası polimerini sentezlemeyi başardı. Tilki kuyruğunu andıran bu polimer, bir ana zincirden ve ona bağlı bulunan  çok sayıda yan zincirden oluşmaktadır ....

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!