Tagged: Poyladderen

Polyladderene’ların Yarı İletken Polimerler Oluşturmak İçin Çözülmesi

Moleküller, malzemelerde mekanik gerilme hakkında bilgi verebilir. Bethany Halford tarafından. Molekülleri bir biçimden diğerine dönüştürmek için ısı veya ışıktan ziyade mekanik kuvvet kullanmak, son on yılda ilgi görerek polimer mekanokimyası alanını oluşturmuştur. Stanford Üniversitesi kimyagerleri, mekanik kuvvete tepki olarak iletken olmayan bir formdan yarı iletkenliğe dönüşen bir polimer oluşturmuşlardır. Gelecekte böyle...

Kopyalamak Yasaktır!