Tagged: rutenyum

Lantanit Oksihidrit Destekli Rutenyum ile Daha Düşük Sıcaklıklarda Amonyak Sentezi Katalize Edilebilir

Fotoğraf: Lantanit oksihidritlerle desteklenen metal rutenyum, amonyak sentezini daha düşük sıcaklıklarda verimli bir şekilde katalize edebilir. Azot, bitkilerin büyümesi için gerekli bir besindir ancak çoğunlukla atmosferde gaz olarak bulunduğundan bitkiler tarafından erişilmesi güçtür. Özellikle tarımsal ortamlarda bitkilerin büyümesini desteklemek için kimyasal azotlu gübrelere ihtiyaç vardır. Bu gübrelerin üretiminde en kritik...

Yeni Yakıt Hücreleri için Rutenyum Kuralları

Rice Üniversitesi bilim insanları, grafene tekli rutenyum atomları bağlayarak yüksek performanslı yakıt pilleri için dayanıklı bir katalizör üretti. Yakıt hücrelerinin kimyasal enerjiyi elektriğe çevirmesini sağlayan oksijen indirgeme reaksiyonunu tetikleyen katalizörler, genellikle hücrenin yük taşıyıcı elektrolitin asidik yapısına dayanan platinden yapılır. Ancak platinin pahalı olmasından dolayı bilim insanları yıllarca uygun bir...

Rutenyum ile Kaplı Yeni Karbon Nitrür Malzeme Suda Görünür Işık Bölgesinde CO2 Azaltmayı Sağlıyor

Fosil yakıtların tükenmeye devam etmesi, sera gazlarındaki artış, temiz, güvenli ve ekonomik enerji problemleri kritik bir sorun olmaya devam etmektedir. 1980’lerde Nobel Ödülü sahibi Jean-Marie Lehn ve diğerlerinin özgün çalışmasını takip eden – ışığı enerjiye dönüştüren malzemeler – yararlı, yüksek enerjili moleküllerin içinde verimli CO2 bozunması yolunu araştırdı. Mesela termal...

Rutenyum Kompleksi Tamamlayıcı Reaksiyonları Katalizliyor

  Yeni katalizör, pH duyarlılığı sayesinde farklı işlevler üstlenebilir Hindistan’da, kimyagerler tarafından birbirini tamamlayan iki prosesi katalizlemek için -bir dehidrojenatif bağlama ve bir hidrojenasyon reaksiyonu- pH değişimini kullanarak aktifleşen ve değişen bir rutenyum bileşiği geliştirildi. Dış uyaranlara tepki veren katalizörler önceden beri yapılıyor. Fakat bunlar genellikle sadece ‘açık’ ve ‘kapalı’ pozisyonları...

Kopyalamak Yasaktır!