Tagged: Rutenyum Kompleksi

Rutenyum Kompleksi ile Canlı Hücre İncelemesi

Görsel: Rutenyum kompleksi ile DNA faz dağılım mekanizmasının başlatılması. Kaynak: Zhang Yuebin ve Li Guohui Canlı hücrelerde, biyolojik makromoleküllerin “sıvı-sıvı” faz dağılımı (LLPS) olayı birçok hücresel faaliyeti düzenlemektedir. DNA LLPS, gen transkripsiyonu, translasyonu ve kromozom yapı oluşumu gibi birçok önemli süreci yönlendirmektedir. DNA LLPS anormalliği, onkogen ifadesine, genom inaktivasyonuna, kontrolsüz...

Rutenyum Kompleksi Tamamlayıcı Reaksiyonları Katalizliyor

  Yeni katalizör, pH duyarlılığı sayesinde farklı işlevler üstlenebilir Hindistan’da, kimyagerler tarafından birbirini tamamlayan iki prosesi katalizlemek için -bir dehidrojenatif bağlama ve bir hidrojenasyon reaksiyonu- pH değişimini kullanarak aktifleşen ve değişen bir rutenyum bileşiği geliştirildi. Dış uyaranlara tepki veren katalizörler önceden beri yapılıyor. Fakat bunlar genellikle sadece ‘açık’ ve ‘kapalı’ pozisyonları...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!