Tagged: Selülozik

Selülozik Biyoyakıtlar İyi Yönetildikleri Takdirde Çevreye Fayda Sağlayabilir

“Selülozik biyoyakıtların iklimsel yararları başlangıçta düşünüldüğünden çok daha fazladır” demiştir bu çalışmanın ana yazarı Michigan State Üniversitesi’nden Ekosistem Bilimi Ordinaryus profesörü Phil Robertson. “Fakat bu yarar hayati bir şekilde doğru anlamamız gereken birkaç farklı faktöre bağlıdır.” Henüz bir arz-talep durumu olmasa da, selülozik biyoyakıtlar petrol kullanımı ile yer değiştirmek ve...

Kopyalamak Yasaktır!