Tagged: spektroskopik uygulamalar

Grafen ve Diğer 2B Malzemelerin Islanabilirliğinin Ölçümü

Grafen ve Diğer 2B Malzemelerin Islanabilirliğinin Ölçümü

Fotoğraf : (solda) Ara yüzey suyunun VSFG spektrumları, grafen 4 katmandan daha kalın olduğunda sarkan bir OH tepe noktasının (3600 cm-1) ortaya çıktığını göstermektedir. (sağda) Hesaplanan VSFG ıslanabilirliği, makroskopik gözlemden elde edilen yapışma enerjisine karşı çizilir. Her iki değer de birbiriyle örtüşür, bu da grafen katmanlarının sayısı arttıkça artan hidrofobikliği...

Görüntüleme ve Spektroskopi için Ultra Yüksek Hassasiyetli Grafen Kızılötesi Dedektörleri

Araştırmacı, termal algılama için rekor seviyede hassasiyet gösteren yeni bir grafen bazlı kızılötesi (IR) dedektör geliştirmiştir. Grafenin eşsiz özellikleri, yüksek performanslı IR görüntüleme ve spektroskopinin yolunu açmaktadır. Grafenin avantajları, yüksek performanslı IR ‘nin önünün açılmasına olanak sağlamıştır. İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi (İngiltere), Emberion Ltd. (İngiltere), Fotonik Bilim Enstitüsü (ICFO) (İspanya), Nokia...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!