Tagged: Stanley Lloyd Miller

Stanley Lloyd Miller

Yaşamsal organik bileşiklerin çeşitli kimyasal reaksiyonlarla inorganik maddelerden sentezlenebileceğini göstererek  yaşamın kökeniyle ilgili deneyler yapan Amerikalı kimyagerdir. 1952 yılında inorganik maddelerden kompleks organik maddelerin sentezlenebileceğini gösteren Miller – Urrey Deneyi’ni yürüttü. Deney, Dünya’nın kimyasal evrimiyle yaşamın kimyasal yapı bloklarının cansız inorganik maddelerden doğal olarak sentezlenmesi arasındaki ilişkiyi bildirdi ve destekledi....

Kopyalamak Yasaktır!