Tagged: Temiz Kömür

Karbon Emisyonunu Azaltmak Üzere Hindistan’a Gümüş Fırsatı, Güneş Değil Temiz Kömür Sunuyor

Hindistanda ki  kömürlü termik santrallar verim ve kirletici emisyon  açısından dünyada en kötü tesisler  arasında  başta yer alıyor. Bahse konu tesislerin %80’den fazlası halen yarı kritik teknolojiye sahip santrallardır. Bununla birlikte; kömürün yanması sonucunda çevreye verdiği zararlı etkiler, süper kritik ve ultra süper kritik yakma teknolojileri gibi yüksek verimli düşük...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!