Tagged: termodinamik

Termodinamiğin Mikroskopik Kökeni

Bir SISSA çalışması quantum sisteminde de entropi rolüne ışık tutuyor. Zaman okunun geri döndürülemezliğinin derin bir anlayışı, bizi kuşatan dünyanın kuantum doğasını görmezden gelemez. Trieste Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu (SISSA) ‘nın Vincenzo Alba ve Pasquale Calabrese tarafından yapılan çalışmaların ana sonucu, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri Kitabı (PNAS) dergisinde yakın zamanda...

Kopyalamak Yasaktır!