Tagged: titreşim enerjisi

Titreşim Enerji Anteni Reaksiyonu İşletmek için Yeni Yol Sunuyor

Fotoğraf: Goettingen, Max Planck Enstitüsü Biyofiziksel Kimya Bölümü’nde Dirk Schwarzer, iş yapmayı mümkün kılan süperiletken nanotel tek foton dedektörü ile. Bir izomerizasyon yapmak için kullanılan ve infrared ışıktan titreşim enerjisi toplayan, ekibinin ilk örnek sistemi konusunda Almanya’da Max Planck Enstitüsü Biyofiziksel Kimya Bölümü’nden Alec Wodtke “Bu, daha önce kimsenin aklına...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!