Tagged: Tobin Jay Marks

Tobin Jay Marks

Vladimir N. Ipatieff katalik kimya profesörü ve Northwestern Ünivesitesi kimya bölümü malzeme bilimi ve mühendisliği profesörü olan Tobin Jay Marks, 25 kasım 1944 tarihinde dünyaya geldi. Araştırmaları polimer kimyası, süperiletkenlik, materyal kimyası,homojen ve heterojen kataliz,sentetik organo-f-element ve erken geçiş metal organometal kimyası ve molekül tabanlı fotonik malzemeler üzerinedir. Ailesi Çarlık...

Kopyalamak Yasaktır!