Tagged: türk mühendisler

Türk Mühendislerin Heyecan Verici Projesi: Fosil Yakıt Yerine Bor Kullanılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden araştırmacılar, bor madeninin hibrit araçlarda kullanılması amacıyla bir proje üstüne çalışıyorlar. Proje başarılı olursa, hibrit araçlarda elektrik üretilmesi için bor kullanılabilir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevli olan Prof. Mehmet Zahmakıran, bor madenindeki hidrojenin uygun katalizör geliştirilerek salınması ve bu şekilde hibrit...

Türk Mühendislerden ‘Bor’ Hamlesi

Bor madeninin saflaştırılmasıyla elde edilen bir madde, radyasyona karşı yalıtım malzemesi olarak uygulanıyor. Rezervinin büyük bölümü Türkiye’de bulunan bormadeninin saflaştırılmasıyla elde edilen bir madde, radyasyona karşı yalıtım malzemesi olarak uygulanıyor. Bor madeninin saflaştırılmasıyla ortaya çıkan 9 su molekül yapısına sahip sodyumpentaborat maddesini, 7 su moleküle düşürmeyi başaran ve bu buluşunu...

Kopyalamak Yasaktır!