Tagged: Üç Boyutlu Moleküler Yapılar

Kimyagerler Üç Boyutlu Moleküler Yapıların Üretiminde Çığır Açıyor

Fotoğraf 1: Kimyagerler bu deneysel düzeneği fotokimyasal reaksiyonlar için kullanıyorlar. Son yıllarda organik ve tıbbi kimyanın ana hedefi, yeni ilaçların geliştirilmesi için üç boyutlu moleküllerin hızlı sentezi olmuştur. Bu ilaç adayları ağırlıklı olarak düz moleküler yapılarla karşılaştırıldığında, daha yüksek etkinlik ve başarı oranları ile klinik deneylere yansıyan çeşitli gelişmiş özellikler...

Kimyagerler, Üç Boyutlu Moleküler Yapıların Işık Aracılı Sentezinde Atılım Sağladılar

Fotoğraf: Azot içeren düz bir molekül, fotokimyasal sentez yoluyla üç boyutlu bir moleküle dönüştürülür Işık Aracılı Sentez Yoluyla Organik Kimyada Yeni Boyutlar Son yıllarda organik ve tıbbi kimyanın ana hedefi, yeni ilaçların geliştirilmesi için üç boyutlu moleküllerin hızlı bir şekilde sentezlenmesidir. Bu ilaç adayları, ağırlıklı olarak düz moleküler yapılara kıyasla,...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!