Tagged: Üre Sentezi

Yeni Katalizörler Üre Sentezinin Verimliliğini Arttırıyor

Fotoğraf: Bi-BiVO4 Mott-Schottky heteroyapı sinerjistik etkilerine dayanan şematik elektrokatalitik üre sentez mekanizması  Hem nitrojeni (N2) hem de karbondioksiti (CO2) C-N birleştirme reaksiyonu yoluyla katma değerli üre moleküllerine dönüştürmek, fazla CO2 emisyonları sorununu çözmek için umut verici bir yöntemdir. Elektrokimyasal üre sentezi büyük enerji tüketimli endüstriyel proseslerle karşılaştırıldığında, hafif koşullar altında...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!