Tagged: Viktor Meyer kimdir

Viktor Meyer

Viktor Meyer inorganik ve organik kimyaya önemli katkılarda bulunmuş bir Alman kimyagerdir. Kendi ismini taşıyan buhar yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılan Viktor Meyer cihazı ile ayrıca heterosiklik tiyofenin keşfi ile tanınır. Bazı yayınlarda ”Victor” olarak kullanıldığı için Victor Meyer olarak da anılır. Viktor Meyer Aparatı Meyer 1848’de Berlin’de doğdu. Annesi Bertha ve...

Kopyalamak Yasaktır!