Tagged: Vitamin B6

Nötronlar Vitamin B6 Bağımlı Enzim Aktivitesinin İlaçların Geliştirilmesinde Önemli Olduğunu Gözlemledi

ORNL- öncü takımı, vitamin B6 bağımlı bir protein olan ATT enzimini gözlemlemek için nötronları kullanarak kimyasal reaksiyonların sadece bir aktif bölgede meydana geldiğini buldu. ATT’de var olduğu düşünülmeyen düşük bariyerli ( kısa ve çok güçlü) hidrojen bağlarını (magenta bölge) içeren önemli hidrojen atomlarının pozisyonunun nükleer saçılımlı uzunluk kütle haritaları (renklendirilmiş...

Kopyalamak Yasaktır!