Tagged: Yeni İlaç Stratejisi

Yeni İlaç Stratejisi: Protein Üretimini Durdurmak İçin Ribozomun Hedeflenmesi

Kimyasal bileşiğin keşfi ile küçük bir kısım proteinin üretimi durdurularak yeni bir ilaç stratejisi geliştirildi: İstenmeyen proteinleri hedef olarak seçecek bileşikleri buldular, üstelik üretilmeden! Günümüzde kanser ve kalp hastalıklarının tedavisi hücre dışındaki proteinleri bağlayan ve etkisizleştiren monoklonal antikorlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ancak bu antikorlar tüm proteinlere karşı etkili değildir, hücrelere giremez...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!