Tagged: Yenilenebilir Enerji nedir

Yenilenebilir Enerji Alanında Önemli Proje

Doç. Dr. Derya Ünlü, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu çevre problemlerindeki artışın alternatif enerji kaynaklarına ilgiyi artırdığını söyledi. Enerji üretiminin büyük bir kısmını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Türkiye’de Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplam enerji üretiminin yüzde 40’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji türlerinden...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!