Tagged: Yenilenebilir Hidrokarbon

Yeni Katalizör Sera Gazını Yenilenebilir Hidrokarbona Dönüştürüyor

Fotoğraf : Dr. Cao-Thang Dinh, solda, ve Dr. Md Golam Kibria yeni katalizörlerini tanıtırken. Science dergisinde yayınlanan makalede, karbondioksitten plastik yapıtaşı oluşturulan, tamamen yenilebilir enerji kullanılan en verimli ve kararlı prosesi tanıttılar. Toronto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından bulunan yeni teknoloji üreticilere güneş ışığı ve kirlilik ana bileşenlerinden plastik üretme imkanı...

Kopyalamak Yasaktır!