Tagged: Yüksek Verimli Katalizör

Propilen Üretimi için Yeni, Yüksek Verimli Katalizör Geliştirildi

Fotoğraf 1: (Sol) Toz halindeki platin-kobalt-indiyum katalizörü, (Sağ) seryum oksit (CeO2) destek üzerindeki katalizörün (üstteki iç kısımdaki yapı) bir elektron mikrografı. Fotoğraf 2: Katalitik etkinin mekanizması. Platin, propanı (C3H8) propilen (C3H6) oluşturmak üzere dönüştürürken, kobalt CO2‘yi yakalar ve aktive eder. İndiyum ile karıştırıldığında ve bir seryum oksit desteği (CeO2) üzerine...

Kopyalamak Yasaktır!