Tagged: Yüz Yıllık Elektrokimya Yasası

Yüz Yıllık Elektrokimya Yasası Güncellendi!

Gouy-Chapman teorisi, bir tuz çözeltisi ile temas halindeki bir elektrotun yakınında ne olduğunu tanımlar, ancak bu tanım gerçeklikle uyuşmuyor. Araştırmacı Kasinath Ojha, Yrd. Doç. Katharina Doblhoff-Dier ve Prof. Marc Koper, teorinin yeni bir versiyonu sunuyor. “Yeni nesil elektrokimya kitapları farklı gözükecek” Bir yakıt hücresinin içine baktığınızda genellikle platinden yapılmış olan...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!