Tagged: Zeolit Teorisi

Bilim Adamları Zeolit Teorisinde Delikler Açtılar

Birleşik Krallık’taki kuramcılar, katalitik olarak aktif bir çok zeolit türünde alüminyum dağılımı üzerine çalışmışlardır; ortaya çıkan bulgular, bazı zeolit türlerinde -Al-O-Al- bağlarının var olabileceği yönündedir. Löwenstein ilk kez 1954’te ‘’silikatların ve alüminatların dört üçgensel bölgedeki (tetrahedral) alüminyum dağılımı’’ üzerine yaptığı çalışmayı yayınladığından beri, bilim insanları genel olarak alüminyum kümelerin zeolit yapıları içinde bulunamayacağını kabul ettiler.Löwenstein’ın ‘alüminyum...

Kopyalamak Yasaktır!