Geniş Ölçekli Araştırmaya Göre Aspirin Kullanımı Alzheimer Riskini Azaltmıyor

Geniş Ölçekli Araştırmaya Göre Aspirin Kullanımı Alzheimer Riskini AzaltmıyorYeni araştırmada çoğunluğu 70 yaşın üzerinde olan ve herhangi bir demans belirtisi göstermeyen, kalp hastalığı olmayan 19.114 denek incelendi. Fare deneyleri ile insan deneyleri farklı sonuçlar verdi.

Düzenli aspirin kullanımının demans semptomlarını azalttığı birçok akademik makalede yer alıyordu ancak 20.000 kişiyi içeren geniş çaplı yeni araştırmaya göre düzenli aspirin kullanımının Alzheimer ve kognitif bozukluklar üzerinde herhangi bir terapötik etkisi bulunmuyor.

Aspirin uzun yıllardan beri anti-inflamatuar ajan olarak kullanılıyor ancak aspirinin antiagregan etkisi de bulunuyor bu sebeple birçok hekim tarafından kardiyovasküler hastalıklarda miyokard infarktüsü ve serebrovasküler olay riskini azaltmak için tercih ediliyor.

Fare Deneyleri ile İnsan Deneyleri Farklı Sonuçlar Verdi

Bazı araştırmalar aspirinin kardiyovasküler sistem etkilerinden ziyade beyin üzerindeki etkilerine odaklanmış durumda. 2018 yılında fareler üzerinde yapılan araştırmada aspirinin beyindeki amiloid plakların birikimini kısıtladığı tespit edilmekle birlikte insanlar üzerinde yapılan deneylerde bu etkiye rastlanmadı.
İlginizi Çekebilir Avatar Kanser hastaları için ”İlaç Değerlendirme” programı başlatıldı

Yeni araştırmada çoğunluğu 70 yaşın üzerinde olan ve herhangi bir demans belirtisi göstermeyen, kalp hastalığı olmayan 19.114 denek incelendi. Deneklerin yarısına günlük düşük doz aspirin, diğer yarıya ise plasebo tedavisi verildi ve araştırmacılar düşünme ve zeka testlerine tabi tutuldu.

Yapılan araştırma neticesinde günlük alınan düşük doz aspirinin ne demans riskini azalttığı ne de kongitif hastalık patogenezini yavaşlattığı tespit edildi.

Bütün bunlara ek olarak araştırmanın yalancı negatif çıkma ihtimali de bulunuyor çünkü araştırmacıların açıklamalarına göre deneklerin sağlıklı olması, deneklerin aspirinden aldıkları faydanın hasta bireylere oranla daha az olmasına sebep olabilir ve çalışmanın 5 yıllık süreyi kapsaması sebebiyle aspirinin terapötik etkisi tam olarak ortaya çıkmamış olabilir.

Yeni araştırma Neurology dergisinde yayımlandı.

Kaynak : donanimhaber.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …