Hidrojen Gücü Bir Adım Daha Yaklaşıyor

Hidrojen Gücü Bir Adım Daha Yaklaşıyor

Lancaster Üniversitesi’ndeki fizikçiler, kuantum teknolojisi kullanarak sudan yenilenebilir yakıt üretme yöntemleri geliştiriyorlar.

Yenilenebilir hidrojen; güneş enerjisindeki su moleküllerini oksijene ve hidrojene bölmek için kullanılan fotoelektroliz ile zaten üretilebilir.

Fakat, son 40 yılda önemli araştırmalar ve gayretlere rağmen, verimsizlik ve maliyet eksikliği nedeniyle ticari olarak kabul edilebilecek temel sorunlar devam etmektedir.

Fizik bölümünden Dr Manus Hayne ‘’Araştırmanın ilerlemesi için hem malzeme geliştirme hem de cihaz tasarımında yeniliğe ihtiyaç duyuluyor.’’ dedi.

Science Reports’da yayınlanan ve aynı zamanda Dr Sam Harrison’un doktora araştırmasının bir bölümünü oluşturan Lancaster çalışması, yenilenebilir bir yakıt olan hidrojenin güneş enerjisi üretiminde daha ileri deneysel çalışmaların temelini oluşturuyor.

Yeni nanoyapıların kullanımı bir fotoelektrokimyasal hücrede üretilen maksimum fotovoltunu artırabileceğini, böylelikle su moleküllerinin bölünmesinin verimliliğini artırabildiğini gösteriyor.

Dr Hayne, “Yazarların en iyi bilgilerine göre, bu sistem teorik ya da deneysel olarak araştırılmamıştır ve burada sunulan sonuçların genişletilmesi için büyük bir kapsamlı çalışma alanı bulunmaktadır.”

2015’te fosil yakıtlar enerji tüketiminin neredeyse % 90’ından sorumluydu, artan bir küresel nüfus ve sanayileşme nedeniyle mutlak talep hala artmaktadır.

Manus Hayne, “Fosil yakıtı yakma, atmosfere karbondioksit salgılar. Bu durum zamanla küresel iklim değişikliğine neden olur ve yalnızca sınırlı miktarda ekstraksiyon için kullanılabilir. Yenilenebilir ve düşük sera gazı enerjisine kesinlikle geçiş yapmamız gerekiyor ve yenilenebilir hidrojenin önemli bir rol oynaması bekleniyor. ” dedi.

Fotovoltaik güneş pilleri güneş ışığını direkt olarak elektriğe dönüştürmek için kullanılmaktadır, ancak güneş hidrojeni kolayca depolanma avantajına sahiptir, bu nedenle gerektiğinde kullanılabilir.

Hidrojen aynı zamanda esnektir, bu da uzak topluluklar için oldukça avantajlı olmasını sağlar. Bir yakıt hücresinde elektriğe dönüştürülebilir veya doğal gaz gibi bir kazanda veya ocakta yakılabilir. Uçaklarda bile yakıt olarak kullanılabilir.

Kaynak : phys.org

190 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!