Hücreleri görüntülemek için kullanılan kemilüminesan problar

Parlayan fosforlu bir çubukla oynayan ya da ateşböceği yakalanan her çocuk, kimyasal parlaklığın veya kimyasal ışığın sırrını merak eder. Bu işlem, halen olay yerindeki kanları tespit etmek ve biyolojik örneklerin farklı bileşenlerinin konsantrasyonlarını belirlemek için kullanılmaktadır. American Chemical Society (ACS) Central Science araştırmacıları, suda kullanım için daha uygun olan ve önceki problardan 3000 kat daha parlak ışık yayabilen yeni bir kimyasal probu tanıttılar.

Kemilüminesan problar, DNA dizilimi, olay yeri analizi ve bağışıklık sistemi tahlilleri için kullanılan en hassas tanı araçları arasındadır. Çoğu sistem, zayıf ışığı emerek ilgili türleri tespit edebilen bir adet yayıcı molekülü olan bir çözelti kullanır ve bu sistemler sinyali algılanabilir seviyelere yükselten başka iki ilave bileşen içerirler. Bu bileşenler çoğunlukla fluorofor ve yüzey aktif maddesi olan sabun benzeri maddelerdir. Ancak, bir molekülden diğer bir moleküle doğru olan transfer işlemi sırasında enerji kaybı olur ve yüzey aktif maddeleri de biyolojik olarak uyumlu değildirler. Doron Shabat ve arkadaşları, mevcut probların elektronik yapısını kendi kendilerinin doğal flüoresansını geliştirecek şekilde ayarlayarak birçok uygulama için çalışacak yeni bir tek bileşenli emisyon sistemi oluşturabileceklerini ileri sürdüler.

Araştırmacılar, en yaygın olarak kullanılan emisyon molekülünün elementlerini değiştirerek yeni türevlerini elde ettiler ve böylece emisyonda meydana gelen değişiklikleri kaydettiler. Shabat ve arkadaşları, bir örneğe basit iki element ekleyerek, şu an piyasada olanlardan çok daha parlak bir prob elde ettiler. Buna ek olarak, bu özel molekül hücrelerde doğrudan kullanım için uygundur yani biyolojik olarak uyumludur. Araştırmacılar, bu molekülü temel alarak, biyolojik açıdan önemli bazı kimyasalları saptamak için sensörler geliştirdiler. Ayrıca, daha önceleri ateşböceğinin enzimatik mekanizmasını belirlemek için genetik mühendisliğini kullanmayı gerektiren bazı enzimlerin aktivitesini ölçmek ve mikroskopik olarak hücreleri görüntülemek için bu kemilüminesan molekülünü kullandılar. Bilim insanları, şimdiki hedeflerinin çeşitli hücre aktivitelerini ve analitlerini algılayacak ve görüntüleyecek yüksek etkili kemilüminesans sensörleri hazırlamak için yeni güçlü bir metodoloji bulmak olduğunu söylüyorlar.

Kaynak : sciencedaily.com

1.034 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!