İngiltere’nin CO2 Emisyonu Yüzyılın En Düşük Seviyesinde

İngiltere İklim Değişikliği İle Mücadele Ediyor

Yeni çalışmalar İngiltere’nin Karbon ayak izini azaltmaya yönelik çabalarının işe yaradığını gösteriyor. Carbon Brief’ in raporuna göre İngiltere’nin CO2 emisyon seviyesinin  1920’den bu yana en düşük seviyede olduğunu göstermekte.  İngiltere;  kömürden uzaklaşma, enerji  verimliliği programlarını genişletme, enerji talebini azaltma, hızla büyüyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, kömür karbonu vergilendirme ve daha fazla doğal gaz yakma gibi çok yönlü bir yaklaşım benimseyerek bu düşüşe ulaştı.

Son 10 yılda,  İngiltere’de kömür kullanımı %74 oranında düştü. Carbon Brief’e göre bu düşüş, CO2 emisyon seviyelerini 1990 seviyesinin % 36 altına düşürmeye yardımcı oldu. 2015 yılından 2016 yılına kadar kömür yakma emisyonları %50 azaldı ve  toplam emisyonların % 5,8 oranında düşmesine neden oldu. Bu, 2015 yılında Redcar Steel’ in kapanması ve 2016 yılında üç büyük kömür işleyen santralin de kapatılmasıyla sağlandı.

Yenilenebilir Enerji’ deki Son Gelişmeler

Yenilenebilir enerji kaynakları, tüm dünyada heyecan verici yenilikler yaşıyor. Bu tür gelişmeler İngiltere’ye  ve diğer ülkelere  yeşil enerji kullanımıyla sera gazı  etkisini düşürüp iklim değişikliği ile mücadele etmeyi mümkün kılıyor. Yeşil enerjiye olan bağımlılığın artması; yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla bağıntılı olarak tehdit altında olan hava kirliliği, sudaki ağır metaller, petrol sızıntıları ve doğal felaketlerin önüne geçebilir.

Birçok ülke yenilenebilir enerji sektörüne atım atıyor. Şubat ayında Danimarka , yeni bir açık deniz rüzgar türbini kurulumu sayesinde gün boyunca ülkenin tamamına güç sağlayabilecek kadar rüzgar enerjisi üretti. İzlanda, temiz enerji için bir volkanik bölgeye yapılacak sondajla jeotermal enerji kullanımına hazırlanıyor.2016’ da AB’ de kullanılan enerjinin %90’ı yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştı.

Asya bölgesi de yeşil enerji teknolojisine adım attı. Hindistan 648 MW kapasite ve 10 km2’ lik alan ile Dünya’nın en büyük güneş enerjisi çiftliğine ev sahipliği yaparken bu yılın Şubat ayı ile birlikte Çin, Dünya’ nın en büyük güneş enerjisi üreticisiydi. Çin ayrıca, Beijing’ de 70.000 kadar aracı hedefleyen bir elektrikli taksi projesini hayata geçireceklerini de duyurdu.1,5 milyar dolarlık  bir yatırımın sonucu olarak, New York geçtiğimiz beş yıl içerisinde güneş enerjisi kullanımını 83 MW’tan  744 MW’ a çıkararak büyük bir artış sağladı. Güneş enerjisi fiyatlarının geçtiğimiz beş yıl içerisinde %58 düşmesiyle, gün geçtikçe ülkelerin güneş enerjisine yatırımları artış göstermektedir.

Dünya, yenilenebilir enerjiye geçişlerin ekonomik açıdan uygun, çevre için ölçülebilir ve olumlu bir etki yapabileceğini görebildiğinde, temiz enerjiye yatırım yapmak için daha da motive olacaktır.

Kaynak : futurism.com

1.399 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!