Anasayfa / Kimya Haberleri / Eğitim Haberleri / İTÜ Atıktan Enerji Üretecek

İTÜ Atıktan Enerji Üretecek

itu atiktan enerji uretecek - İTÜ Atıktan Enerji Üretecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) atıktan enerji üretim tesisi kurdurtacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, “Atıktan Enerji Üretim Tesisi Alımı (2017)” ihalesi açtı. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecek. İhale konusu tesisin sözleşme imzalandığı tarihten itibaren üç ay içinde teslim edilmesi gerekiyor.

İhaleye ilişkin ön yeterlik değerlendirmesi 20 Temmuz 2017 Perşembe saat 10:00’da İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İSTANBUL adresinde yapılacak.

Önyeterlilik başvurusunda, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu, taahhütname, ihale dokümanı satın aldığına dair belge, teknik şartnamedeki sorulara cevaplar, fermantör karıştırıcısı ve kojenerasyon sistemi için katalog ve/veya dokümanların yer alması gerekiyor. İhaleye konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık ihaleye konu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamayacak.

Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek, 100.- TL karşılığında satın alınabilecek. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

Kaynak : enerjigunlugu.net

Yorumlar

Okumanızı Öneriyoruz

grafen essiz kenar desenleri ile uretilmis buyuk stabil grafen parcaciklari 310x165 - Grafen: Eşsiz Kenar Desenleri ile Üretilmiş Büyük, Stabil Grafen Parçacıkları

Grafen: Eşsiz Kenar Desenleri ile Üretilmiş Büyük, Stabil Grafen Parçacıkları

Fotoğraf :  Grafen, nanoelektronikte kullanım için umut vaat eden bir malzemedir. Bununla birlikte, elektronik özellikleri, …

Bir cevap yazın