Karbon Yakalama Teknolojisi ve Cam Üretimi

Karbon Yakalama Teknolojisi ve Cam Üretimi

Fotoğraf: Düz cam üretimi

C-Capture şirketi karbon yakalama teknolojisinin, cam üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu yakalamak için kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek amacıyla, cam üretim şirketi olan Pilkington ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

C-Capture şirketinin karbon yakalama teknolojisinin, cam üretiminden kaynaklanan emisyonları yakalamak için kullanılabilirliğini ve bu teknolojinin Pilkington’un tesislerinde uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla, bu ortaklığa İngiltere’nin Sürdürülebilirlik İnovasyon Fonu tarafından sermaye sağlandı.

Cam üretimi; kum, soda külü, kireçtaşı ve dolamit (kalsiyum ve magnezyumlu karbonat birleşiminde meydana gelen bir mineral) gibi hammaddeleri eritmek yüksek ısı gerektirdiğinden, yoğun enerjili bir işlemdir. Pilkington şirketi, düz cam üretiminde ham maddeleri eritmek için yaklaşık 1.500oC sıcaklıktaki bir fırında, kesintisiz 50 saate kadar sürebilen bir işlem uygulamaktadır.

Cam üretimindeki ana emisyon kaynakları, fırını ısıtmak için yakılan fosil yakıtlar ve karbonat ve sülfat ham maddelerinin ayrıştırılmasıdır. Enerji verimliliğini artırmak için ve emisyonları azaltmak için bazı yöntemler vardır. Emisyonları azaltmak için, cam kırığı olarak da bilinen geri dönüştürülmüş cam kullanımı örnek olarak verilebilir.

Glass Alliance Europe’un geçen seneki raporuna göre, cam endüstrisindeki emisyonlar son 50 yıldır azalmakta fakat 1990’lı yıllardan beri azalma hızı yavaşlamaktadır. Yakıt yanmasından kaynaklanan emisyonlar, CO2 emisyonlarının %75 ila %80’ine neden olmaktadır. Ham maddelerin ayrışmasından kaynaklanan emisyonlar ise CO2 emisyonlarının %15 ila %25’ine neden olmaktadır. Glass Alliance Europe, CCS (karbon yakalama ve depolama) teknolojisine Ar-Ge’de odaklanılması gerektiğini belirtti.

Cam üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını yakalamak, yüksek miktarlardaki nitrojen oksit ve sülfit oksitlerin safsızlıkları nedeniyle zorlu bir işlemdir. C-Capture şirketi, sektörde geliştirilen diğer teknolojilerden %40 daha az enerji gerektiren, içerisinde amin bulunmayan, ucuz bir karbon yakalama teknolojisi geliştirdi.

C-Capture İş Geliştirme Uzmanı Helen Atkinson şunları söyledi: “C-Capture’ın çözücücüsünün güçlü yapısını ve bilinen yöntemlerle zor olduğu düşünülen karbondan ayırma süreçleri için uygunluğunu gösterecek olan işlemler için Innovative UK’den aldığımız fondan dolayı mutluyuz.”

Pilkington Genel Müdürü Matt Buckley ise şöyle söyledi: “ Üretim ve Ar-Ge ekiplerimiz, cam üretim sürecinde karbon yakalama çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla C-Capture şirketi ile işbirliği yapmaktan son derece memnun. Bu önemli ve heyecan verici alanda daha fazla gelişme kaydetmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Kaynak: thechemicalengineer.com

688 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!