Karbondioksit ‘Musluğu’nu Kapatmanın Doğal Yolu: Kaliforniya Tarzı

Karbondioksit 'Musluğu'nu Kapatmanın Doğal Yolu: Kaliforniya Tarzı

Yeni bir rapor, 2045 yılına kadar karbon nötrlüğünü (net sıfır karbondioksit emisyonu) sağlamaya yönelik politikalara rehberlik edecek seçenekleri ve maliyetleri ayrıntılarıyla içermektedir.

Kaliforniya, özellikle iklim değişikliği, temiz teknoloji, emisyon azaltma hedefleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda Amerika’daki trendi belirleyen, en ‘cool’ eyaletlerden biri olarak kabul edilir. Kaliforniya’nın ekonomisi eyaletler arasında en büyük ve en yenilikçidir. Ayrıca, ekonomisi bir ülke olarak sınıflandırılsaydı, mallarının ve hizmetlerinin net değeri dünyada onuncu sırada yer alırdı. Net sıfır karbon emisyonu arayışında, “Nötrleşmek” (“Getting to Neutral”)  için bir model olan Kaliforniya’ya dönebiliriz. Getting to Neutral, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndan yakın zamanda yayınlanan yeni raporun başlığıdır.

Orijinal ve yayınlanmış araştırmalara dayanan çalışma, negatif emisyonlara giden üç ana başlığa odaklanıyor: Doğal alanlar ve çalışma alanları, biyokütle dönüşümünden yakıtlara kadar geçen süreçte karbon yakalama ve doğrudan havadan karbondioksiti yakalama. Arazi yönetimi, atık biyokütle toplama, CO2 nakliyesi ve jeolojik depolama için bir çözüme yönelik her adım, ölçülebilir veriler ve sunulan ayrıntılı analizlerle şeffaflaştırılır.

“Getting to Neutral”, 2045 yılına kadar karbon nötr bir ekonomi elde etmek için neyin gerekli olduğuna dair, her şeyi kapsayan, niceliksel, türünün ilk örneği olan bir değerlendirmedir. Karşılaşılan zorluk, doğal biyokütle ve jeolojik kaynakları kullanarak -kabul edilebilir bir maliyetle- ve yalnızca Kaliforniya’da mevcut olan teknolojiler, kaynaklar ve işler kullanarak, negatif emisyon teknolojileri yoluyla yılda 125 milyon ton atmosferik karbondioksiti ortadan kaldırmak için stratejiler tasarlamaktır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, yani, havadan CO2‘nin doğrudan yakalanması, CO2‘nin boru hattıyla taşınması, büyük ölçekli CO2‘nin jeolojik depolanması ve atık biyokütle toplama ve işleme için kapasite artırılması, yeni teknolojiler ve genişletilmiş altyapı gerektiren yoğun bir çaba gerektirecektir. Sıfır emisyon planının sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir ve hedef yeşil renktedir.

Karbondioksit 'Musluğu'nu Kapatmanın Doğal Yolu: Kaliforniya TarzıCalifornia çalışması “Getting to Neutral”, 50’den fazla negatif emisyon çeşidinin uygulanabilirliğini ve fiyat etiketini nicel olarak değerlendirdi. Değerlendirme, net sıfıra ulaşmak için üç aşamalı planlarını, doğal ekosistemlerden ve çalışma alanlarından yakalama ve depolama, atık biyokütleden CO2‘nin yakıt dönüşümünü ve depolanmasını ve özel yapım ekipman kullanılarak CO2‘nin doğrudan yakalanmasını ve yeraltında depolanmasını içermektedir. Planın temel bileşenleri şekilde özetlenmiştir. Bu ilham verici, ileriye dönük çalışmanın ana çıkarımları arasında, biyokütle dönüşümü, nakliye, CO2‘nin kalıcı ve güvenli depolanması ve havadan doğrudan CO2 yakalama gibi teknolojilerin maliyetini düşürmenin nasıl sağlanacağını hızlandırılmış deneyim yoluyla öğrenmek için doğal çözümlerin ölçeğinin artırılmasının, ekonomik fizibilitenin ve negatif emisyon stratejilerinin uygunluğunun sağlanması, atık biyokütle için güvenilir bir toplama ve dağıtım tedarik zincirinin sağlanması, altyapının yetkilendirilmesi ve kurulmasının önemi bulunmaktadır.

Uygulanabilirliklerine bakılırsa, hepsi yapılabilir görünüyor. Karbon yakalama ile biyokütlenin kullanılması için tüm çeşitli işlemlerin (hidrojen, jet yakıtı, elektrik) tamamının etkinlik ve maliyet açısından birbirine yakın olduğu gözlemlendi. Uygulamada başarılı olmanın birçok yolu vardır ve girişimciler kendi yollarını bulabilirler. En büyük zorluk, Kaliforniya’da CO2’nin  jeolojik depolamasını kurmak ve çalıştırmaktır. Diğer her şey bir ölçüde devam ediyor.

Kaliforniya için net sıfır Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı planının, onları ‘cool’ göstermesini ve hissettirmesini umuyoruz. Belki de “Nötr Olmak”(“Getting to Neutral”), dünyanın geri kalanının taklit edebileceği bir şeydir!

Kaynak: advancedsciencenews

191 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!