Kentsel Havayı Temizlemek için Beklenmedik Etki Keşfedildi

Kentsel Havayı Temizlemek için Beklenmedik Etki Keşfedildi

Caltech’ten yeni bir araştırmaya göre, atmosferde Kuzey Amerika’nın kentsel alanları üzerinde iki ortak hava kirleticisindeki eğilimler arasında bir dengesizlik, beklenmedik bir şekilde, genellikle bulunmayan havayla taşınan bir organik bileşik sınıfının oluşturulmasını tetiklemektedir.

On yıllar boyunca, hava kirliliğini azaltma çabaları, Los Angeles gibi ABD şehirlerinde daha temiz havaya kavuşuldu ve halk sağlığında ilerleme kaydedildi. Bu çabalar hem nitrik oksitler hem de hidrokarbonları hedef aldı. Nitrik oksit, motorlardan (özellikle dizel yakıtla çalışan) ve kömür santrallerinden çıkan azot ve oksijen bileşiğidir. Bu arada hidrokarbonlar, hidrojen ve karbon zincirleme ile yapılan moleküller ailesidir. Bu moleküller benzinle çalışan otomobiller, kamyonlar, çözücüler, evde ve endüstriyel ortamlarda kullanılan temizleyicileri ve ağaçları içeren birçok kaynaktan salınmaktadır.

Tek yönlü araştırmacılar, nitrik oksit emisyonlarının ve hidrokarbon emisyonlarının değişen oranlarını izlemek, metan dışındaki atmosferik hidrokarbon seviyelerinin nitrik oksit seviyelerine olan oranını incelemektedir (metan, güçlü bir sera gazı, ayrıca izlenir). 1987 ve 1997 yılları arasında bu oran iki kat düştü.

Los Angeles gibi kentsel alanlarda hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler, nitrik oksit ve hidrokarbon emisyonlarının azaltılması konusunda hızlı ilerleme sağlamıştır. Eski arabalar, temiz yeni otomobiller ve dizel kamyonlar lehine caddeden çıkarıldığından, nitrik oksit emisyonları hızla düşüş gösterdi. Çevre Koruma Ajansı’na göre, 1970 modellerine kıyasla, yeni araba ve kamyonlar yüzde 99 daha az ortak kirletici üretiyor. Örneğin son on yılda, Los Angeles havasındaki nitrik oksit miktarı yarıya düştü.

Hava kirliliği düzenlemeleri de hidrokarbon emisyonlarında azalmaya yol açtı, ancak bu düşüşler yavaşlıyor. Hidrokarbonlar, çeşitli kaynaklardan gelir ve onları zorlamaktadır.

Nitrik oksit seviyelerinin hidrokarbonlardaki yavaş düşüşe kıyasla keskin düşüşü önemlidir: Caltech’in Paul Wennberg ve Kopenhag Üniversitesi Henrik Kjaergaard’ın önderliğindeki yeni bir araştırmaya göre, bu farklılık organik hidroperoksitler diye adlandırılan kimyasalların üretilmesine neden olabilir.

Organik hidroperoksitler doğada zaten mevcuttur. Büyük miktarda egzozdan yoksun kırsal alanlarda ve diğer bölgelerde – ve dolayısıyla nitrik oksit seviyelerinin aşırı düşük olduğu yerlerde – moleküller, ağaçlardaki gazdan uzak uçucu organik bileşikler oluştuğunda, bu organik bileşikler daha sonra güneş ışığıyla etkileşime geçebilir.

Wennberg liderliğindeki ekip, organik hidroperoksitler oluşturmak için bir başka kimyasal yolun olduğunu keşfetti. Önemli bir şekilde, Los Angeles ve bugünkü kentsel bölgelerdeki atmosferik nitrik oksit konsantrasyonları, bu aşamada (gaz fazında otomatik oksidasyon) ortaya çıkan seviyelere iniyor.

Gaz fazlı otomatik oksidasyon, hidrokarbonların reaksiyona girecek kadar nitrik oksit molekülü olmadığında gerçekleşir. Sonuç olarak, hidrokarbon molekülleri kendileri ile reaksiyona girer. Diğer aşamalarında gaz fazlı otomatik oksidasyon gözlemlendi. Örneğin, süreç kötüleşmiş bazı kozmetik ürünlerdeki cildi tahriş edici organik hidroperoksitler oluşturabilir ve tereyağın kokulu ve şarapla bozguna uğramasına neden olur. Ancak araştırmacılar, mevcut kentsel nitrik oksit konsantrasyonları göz önüne alındığında, atmosferde oluşamayacağını düşünüyorlardı. Wennberg ve meslektaşları aksini bulmuşlardır.

Wennberg, “Bu nitrik oksit konsantrasyonları önümüzdeki beş – yedi yıl içinde iki farklı faktör azaldığında, kentsel alanlarda giderek daha fazla organik hidroperoksit üretmeye başlayacağız” dedi. Havada, bu hidroperoksitlerin partiküller – aerosoller oluşturduğu bilinmektedir. “Sorun, yoğun nüfuslu bölgelerde büyük hidroperoksit konsantrasyonlarına rastlamadığımız için, gaz ve aerosol hidroperoksit oluşumunun toplum sağlığını nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz, ancak, parçacıkların solunumunun sizin için kötü olma eğiliminde olduğunu biliyoruz “diyor.

Kaynak : sciencedaily.com

493 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!