Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencileri TÜBİTAK’tan Destek Almaya Hak Kazandı!

kimya-muhendisligi-bolumu-ogrencileri-tubitak-tan-destek-almaya-hak-kazandi

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Melike Sönmez ve Ömer Faruk Solmaz’ın “Metanol Alkol Yakıt Pilleri için Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Destekli Platin Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliklerinin Tanımlanması” Başlıklı TÜBİTAK Projesi 2209/A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı.

Proje sahipleri Melike Sönmez ve Ömer Faruk Solmaz, günümüzde farklı alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmasına, fosil yakıtların tükenme eğilimi, çevresel sorunlar vb. gibi nedenlerin yol açtığını belirterek proje hakkında bilgi verdiler. Alternatif enerji kaynaklarına örnek gösterilebilecek en önemli kaynağın, son zamanlarda karşımıza çokça çıkan yakıt pilleri olduğunu söyleyen öğrenciler “ Yrd. Doç. Dr. Hakan Sert danışmanlığında yürütülen proje kapsamında, “enerji çeşitlendirilmesi, güvenliği ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni nanokatalizörler ile aktive edilmiş yakıt pillerinden enerji üretilmesi söz konusudur. Alternatif enerji kaynakları arasında yer alan yakıt pilli için birçok çalışmada yakıtı aktive edecek katalizörler sentezlenmiş fakat gerekli düzeye ulaşılamamıştır. Bu proje kapsamında metanol yakıt pillerinde kullanılmak için yeni metal nanokatalizörleri elde etmeyi ve bu katalizörleri çeşitli ileri analitik tekniklerle karakterize etmeyi planlamaktayız.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Melike Sönmez ve Ömer Faruk Solmaz’ı projelerinden dolayı kutlayarak Uşak Üniversitesi’nde sadece akademisyenlerin değil geleceğin bilim adamları olacak öğrencilerin de araştırma ve proje yaptığına dikkat çekti.

Kaynak : usaksonnokta.com

355 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!