Kimyacılar İlaç Araştırmalarını Hızlandıracak Kimyasal Reaksiyonun Haberini Verdiler

Kimyacılar İlaç Araştırmalarını Hızlandıracak Kimyasal Reaksiyonun Haberini Verdiler

Kimyagerler,uzun zamandır  basit hidrokarbon yapı taşlarının farmasötik gibi değerli maddelere güvenilir bir şekilde aynı kimyasal bağlar ve yönelimler oluşturacak şekilde doğrudan dönüştürülmesi için yeni reaksiyonlar geliştirmeye çalışıyorlar. UT Güneybatı araştırmacıları bunu yapmak için yeni bir yol izledi.

İstenilen molekülleri sürekli olarak yaratma ve istenmeyen molekülleri önleme yeteneği, farmasötik üretimini büyük ölçüde hızlandırabilir. Birçok molekül genellikle sol ve sağ olarak etiketli iki ayna görüntüsü  konfigürasyonuna sahiptir. Genellikle, ikisinden biri  biyolojik olarak arzulanır, ancak Biyokimya Doçenti Dr. Uttam Tambar ve Nature’da çevrimiçi yayınlanan reaksiyonu özetleyen bir araştırmanın kıdemli yazarı konunun bundan daha karmaşık olduğunu vurguladılar.

“Doymamış hidrokarbon bağlar, karbon-hidrojen ve karbon-karbon olmak  üzere  yalnızca iki tür bağ içerir. Besleme olarak adlandırılan başlangıç hidrokarbon malzemesini  seçimli bir şekilde her molekülde yeni bir bağa dönüşecek olan karbon hidrojen bağına seçimli olarak dönüştürebileceğiniz bir ürüne dönüştürmek oldukça zordur ancak biz bunu yapabiliyoruz” dedi Dr. Tambar.

Biz sadece sol veya sağ  konfigürasyonla değil, molekülün kimyasal olarak hangi pozisyona değiştirildiğini de ele alıyoruz” diye ekledi. Seçimlilik problemi, karışımları istenen moleküllere ayırmak için daha sonraki  kimkoyasal adımları gerektiren ayırılması zor olan bileşiklerle sonuçlanan bir veya birden fazla karbon-karbon çift bağı içeren doymamış hidrokarbonları direk dönüştürmeleri sırasında karşılaştıklarında kimyacıları zorlar.

“Çeşitli çift bağ içeren  malzemeleri yararlı ürünlere  direkt dönüştürmek için  bir yöntem geliştirdik. Hidrokarbonların, yüksek saflıkta elde edilen ve geleceğin farmasotik ilaçlarının sentezini  kolaylaştıracak olan çeşitli moleküllere dönüşmesi kolay olan multifonksiyonel  bileşiklere oksidize etmek  için özel dizayn edilmiş şiral katalizörü kullanılır.

Yani şiral katalizörünün bulunması durumu katalizörün, istenen kimyasal dönüşümlerini yaratmak için  tüm reaksiyonu uygun oryantasyonlarla ( durumun gerektirdiği  sağ ve sol konfigürasyonlarla) yönetmesidir.

Tüm kimyasal bağların yönlendirilmesi ve uygun konumu önemlidir, çünkü bir reaksiyon sonucunda oluşan yanlış molekül etkisiz olabilir veya potansiyel olarak tehlikeli olabilir.

Kaynak : phys.org

567 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!