Köpekler Sayısal Değerleri İnsanla Benzer Bir Beyin Bölgesi ile Değerlendiriyor

Köpekler Sayısal Değerleri İnsanla Benzer Bir Beyin Bölgesi ile Değerlendiriyor

Fotoğraf: Emory Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, köpeklerin temel sayısal değerleri, insanlarınkine çok benzer bir beyin bölgesinde işleyebildiklerini gösterdi.

Benzersiz çalışma köpeklerin sayılarla olan ilişkilerini açığa çıkarttı.

Biology Letters’da yayınlanan sonuçlar, memelilerin evrimi esnasında bazı beyin fonksiyonlarının korunduğunu gösteriyor.

Emory Üniversitesi Psikoloji Profesörü ve çalışmanın deneyimli yazarlarından Gregory Berns, çalışmanın sadece köpekler ve insanların benzer bir beyinsel fonksiyon gösterdiğini ortaya koymadığını, aynı zamanda köpeklerin bunu yapabilmek için eğitime ihtiyaç duymadıklarını da açığa çıkarttığını belirtiyor.

Çalışmanın bir diğer yazarı olan Doç. Dr. Stealla Lourenco ise “İnsan ve diğer türler arasındaki nöral mekanizma benzerliklerini anlamak, beyinlerimizin zaman içerisinde nasıl evrimleştiklerini ve bugün nasıl çalıştıklarını anlamaya yardımcı oluyor” diyor.

Bu iç görüler gelecekte beyin anomalilerinin tedavisinde veya yapay zeka geliştirmelerinde kullanılabilir.

Lourenco Lab’da çalışan PhD adayı Lauren Aulet ise çalışmanın baş yazarı.

Bu çalışmada köpeklerin beyin görüntülemeleri için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemini kullanıldı. Sonuçlar, köpeklerin beyinlerinde paritotemporal bölgede pek çok sinyal tespit edildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, beyinde yanıt oluşumunu kanıtlamak için sinyallerin boyutunun değil sayısının önemli olduğunu belirttiler.

Bu yaklaşık sayı algılama sistemi bir çevredeki objelerin yaklaşık sayısını tespit etmeye yarıyor. Köpekler bu yetiyi ortamdaki avcı sayısı veya yemek miktarını algılamakta kullanıyor. Çalışmalar, insanların bebekken bile bunu yapabildiğini ve bunun için parietal korteksi kullandığını açıklıyor.

Numerik, hayvanlar aleminde özel bir eğitim gerekmeksizin görülebilen bir özellik. Diğer yandan insan dışı türler ile yapılan neredeyse tüm çalışmalar, deneklerin yoğun eğitimden geçirilmesi ile yapılıyor.

Daha önceki bir çalışmada, maymunların parietal kortekslerinin bazı numerik uyarıcılara karşı duyarlı olduğu tespit edilmişti. Ancak böyle çalışmalarda maymunlar defalarca sayısal uyarıcılara karşı şartlandırıldığı için, nümerik çalışmaların maymunlarda anlık gelişip gelişmediğini anlamak konusunda yetersiz kalıyor.

Diğer yandan, sayısal hedefler konusunda eğitilmiş köpekler ile yapılan çalışmalar da köpeklerin nümerik hassasiyetini ortaya koyuyor.

Emory ekibi köpeklerin sayısal algısını daha derinlemesine anlayabilmek için fMRI tekniğini kullanmaya devam ediyor.

Berns tarafından yürütülen “Dog Project – Köpek Projesi” insanların en eski ve en iyi dostunu anlamak amacıyla yürütülüyor. Bu proje aynı zamanda köpeklerin herhangi bir zorlama olmaksızın fMRI’a girmeleri için eğitildikleri ve kendi kendilerine deneyin parçası oldukları ilk proje olma özelliğini de taşıyor.

Lourenco genellikle insanların görsel algıları ve bilişsel gelişimleri üzerine çalışıyor.

Güncel çalışmalarda farklı ırklardan 11 köpek yer alıyor. Köpekler çalışma öncesi nümerik hiçbir eğitime tabi tutulmuyor. fMRI sonuçlarına göre köpeklerden 8 tanesinden paritotemporal bölgede kayda değer sinyal alınıyor.

Aulet, “köpekler çeşitli sayılarda noktalar gördüğünde beyinlerinde neler olduğunu anlamak için kaynağa kadar gittik” diyor. “Bu sayede bizden önceki çalışmaların davranışsal zayıflıklarını çalışmamızın dışında bırakmayı başardık”.

Köpekler ve insanlar 80 milyon yıllık bir evrimle birbirinden ayrılmış durumda. Berns, “Sonuçlarımız hala ortak bazı paylaşımların olduğunu gösteriyor” diyor.

Köpeklerin ve diğer hayvanların aksine, insanlar perifrontal kortekslerini kullanarak temek nümeriğin ötesinde karmaşık matematiksel işlemler yapabiliyor. Aulet, “Cebir veya matematik biliyor olmamızın nedeni diğer hayvanlarla da paylaştığımız bu yeteneğimiz” diyor. Diğer yandan, bu alanlarda nasıl bu kadar evrimleşebildiğimiz ve bebeklikten başlayarak nasıl diğer hayvanlardan ileri gidebildiğimiz merak konusu.

Çalışma ekibinde ayrıca; Veronica Chiu, Ashley Prichard ve Mark Spivak yer alıyor. Spivak ve Berns aynı zamanda köpeklerin dünyayı nasıl algıladıkları üzerine araştırmalar yapan Dog Star Technologies’in de kurucuları.

Bu çalışma; National Institutes of Health, the John Merck Fund ve the Office of Naval Research tarafından finanse ediliyor.

Kaynak: sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

BMW i’nin Son Harikası: Uçan Giysi

2011 yılında plug-in elektrikli araçlar tasarlamak ve üretmek için kurulan bir BMW alt markası olan …