Küçük Boy Şişelerden Orta Boy İçecek Şişelerine Geçiş Plastik Atıkların Azaltılmasına Yardımcı Olabilir

Küçük Boy Şişelerden Orta Boy İçecek Şişelerine Geçiş Plastik Atıkların Azaltılmasına Yardımcı Olabilir

Scientific Reports’da yapılan bir araştırmaya göre, içecek satışlarında küçük plastik şişelerden orta boy plastik şişelere geçilmesiyle oluşan %20 lik değişim ABD’de  polietilen tereftalat(PET) atığının üretimini yıllık 9000 tonun üzerinde azaltabilir.

PET,alkol içermeyen içeceklerde kullanılan önemli bir malzemedir. Rafael Becerril-Arreola ve Randolph Bucklin Minnesota ve ABD’deki en iyi içecek markaları tarafından satılan 187 farklı ölçüye sahip pet şişelerin ağırlıklarını ölçerek en düşük ambalaj ağırlığı için en yüksek içecek hacmini sağlamada hangi şişe boyutlarının en verimli olacağını belirlediler.

Araştırmacılar bulduklarını doğrulamak için farklı boyutlardaki pet şişelerin satışları ile  2009’dan 2013 ‘e kadar Minnesota da oluşan  PET atığının ağırlık verilerini birleştirdi. Bu veriler, belirli PET şişe boyutlarının satışlarındaki değişikliklerin PET atığı üzerindeki etkisini tahmin etmek için kullanıldı.Araştırmacılar orta boy şişelerin, küçük ve büyük boyutlu şişelere kıyasla en düşük ambalaj ağırlığı için en yüksek içecek hacmini sağladığını buldular. En verimli şişe kapasitesi yaklaşık olarak 2.265 mililitre idi.

Orta boyutdaki PET şişelerin satılma oranı diğer boyutlara göre daha fazla olduğunda, PET atığının ağırlığı düştü. Küçük pet şişelerden orta boy pet şişelere geçilmesiyle oluşan %20lik değişimin etkileri simüle edilerek, araştırmacılar kullanılan PET miktarının her yıl % 1 oranında azaltılabileceğini tahmin ediyor bu da  ABD genelinde her yıl 9,052 ton PET  atığının potansiyel oranda azalmasını sağlar.

Yazarlara göre, bulgular, ABD’de tüketicileri küçükten orta kapasiteli içeceklere geçmeye teşvik etmenin plastik atığını yılda dokuz bin tonun üzerinde azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Şişeleme şirketleri, tüketicilerin küçük boy şişelerin ölçülerine bağlı kalmadan içeceklerin porsiyon boyutlarını düzenlemelerine yardımcı olmak için orta büyüklükteki şişelere hacmi gösteren bir ölçek yazdırabilir.

Kaynak: azom.com

25 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!