LED Aydınlatma Yüzünden Daha mı Az Enerji Kullanıyoruz Yoksa Daha mı Fazla?

LED Aydınlatma Yüzünden Daha mı Az Enerji Kullanıyoruz Yoksa Daha mı Fazla?

LED’ler üretilen lümen başına çok daha az enerji kullanır; IHS Piyasası’na göre LED lambalar aynı miktarda ışık üretmek için floresanlara göre ortalama %40 daha az enerji kullanır, binaları ve dış mekanları aydınlatmak için LED kullanmanın toplam karbondioksit (CO2) emisyonlarını 2017 yılında tahmini 570 milyon ton azalttığı belirlendi.  Bu azalım, kabaca 162 kömür yakıtlı enerji tesisini kapatmaya eşdeğerdir.

LED Aydınlatma Yüzünden Daha mı Az Enerji Kullanıyoruz Yoksa Daha mı Fazla?

Bunu tüm LED şirketlerinin pazar payını izleyerek ortaya çıkardılar ve satılan her bir LED’in daha eski ve daha az verimli ışığın direkt olarak yerini almasını önerdiler.

“LED’leri çevre dostu yapan şey verimlilikleridir” demiştir aydınlatma ve LED Grubu IHS Market’ın baş araştırmacısı JamieFox. “Bu sebeple LED diğer önlemlerin aksine insanların tüketimini azaltmasını ya da yaşam tarzlarını değiştirmesini gerektiren bir dönüşümdür… “LED parçaları ve aydınlatma firmaları, endüstrilerini dönüştürdüler,” dedi Fox. “Onlar, iklim değişikliği ile diğer endüstrilere göre çok daha etkili bir şekilde mücadele ediyorlar ve bunun için hakları ödenmelidir. Diğer sektörlerin aksine LED şirketleri çalışanları ürünlerinden daha fazla satarak küresel ısınmaya yardım ettiklerini açıkça söyleyebiliyorlar.”

Uzaydan Kanıtlar Aksini Söylüyor

Belki de değildir… IHS Markit’in yapıyormuş gibi göründüğü her şey bu şirketlerin verimsiz ışıklandırma ile LED’lerin yerini değiştirdiğini varsayıyor. Aslında şu kanıt oldukça nettir ki LED’ler sayesinde şimdiye kadarkinden daha fazla enerji kullanıyoruz; birkaç yıl önce de belirttiğim gibi onları önceden hiç kullanmadığımız yerlerde kullanmak için zekice yollar buluyoruz, pisuarlar üzerindeki dev LED monitörler gibi… Fakat her ne kadar biz aydınlatmaya takılıp kalsak da uzaydan çekilen fotoğrafları kullanan yeni çalışmalar gösteriyor ki şimdiye kadarkinden daha fazla aydınlatma kullanıyoruz.

“Aydınlatma devrimi”nin asıl amacı azaltılmış enerji tüketimidir. Bu, ışıklandırmanın azalan maliyetlerine karşılık artan kullanımının sekme etkisi ile sarsılabilir. Biz, 2012’den 2016’ye kadarki gece ışıklarını göstermesi için dizayn edilmiş, dünyanın kalibre edilebilir ilk uzay radyometresini kullanıyoruz. Dünyanın yapay olarak aydınlatılan dış mekanları  yılda %2,2 büyürken, toplam aydınlık oranı da yılda 1,8 oranında artmıştır. Ulusal büyüme oranlarında sabit kalan ya da yalnızca birkaç ülkede azalma ile büyük bir farklılık gözlenmiştir. Bu veriler, küresel ölçekli enerji azalımlarıyla birbirini tutmamaktadır fakat bunun aksine artan bitkiler, hayvanlar ve insanlar için negatif sonuçlar doğuran ışık kirliliğinin bir göstergesidir.

LED Aydınlatma Yüzünden Daha mı Az Enerji Kullanıyoruz Yoksa Daha mı Fazla?

Aydınlatma temelde çok ucuzlamış, enerjinin düşük maliyeti ve aydınlatmanın verimliliği sayesinde dünyanın her yerinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla kullanıyoruz. Çalışma temel olarak tüm bu ışık kirliliğinin etkileri ile ilgilenmekte, fakat enerji tüketimini de yansıtmaktadır. Ve bunun büyük bir kısmı dünyanın elektriğinin büyük bir kısmını kömürden üreten kısımlarında gerçekleşmektedir.

Işıklandırmanın enerji maliyeti ve çevresel etkilerindeki büyük azalımlar, uzaydan gözlenebilen ışık emisyonlarındaki büyük azalımların beraberinde gelmektedir. Ortalama bir ülkenin aydınlatmasında 2012’den 2016’ya kadar %15’lik bir artış, gayrisafi yurtiçi hasılada %13’lük bir artışa tekabül etmektedir. Bu yüzden burada yer alan sonuçlar, hatı hal aydınlatmasının tanıtımları yüzünden dış mekan aydınlatması için  küresel enerji tüketimlerindeki büyük azalım hipotezleriyle tutarlıdır.

LED Aydınlatma Yüzünden Daha mı Az Enerji Kullanıyoruz Yoksa Daha mı Fazla?

Jevons Paradoksu ve Sekme Etkisi hakkında konuşmak çevresel açıdan çok yanlıştır, çünkü bu, enerji verimliliğini arttırmak için birçoğu tarafından yapılan girişimleri eleştirmek için kullanılır. Bu çok karmaşık ve tartışmalı bir konudur ve araba ve ev gibi ürünlerde kullanımı daha ucuz oldukları zaman daha büyüğünü satın aldığımıza, yine de büyük bir enerji tasarrufu olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

LED’ler tamamen başka bir şeydir; biz onları kimsenin hayal bile edemeyeceği yerlerde ve daha fazla kullanıyoruz. Aydınlatma öyle ucuz bir hale geldi ki önemsiz bir şeye, dekorasyona dönüştü. Konu aydınlatmaya gelince başka bir şekilde ifade etmek için Stanley diyor ki: “Daha verimli aydınlatmanın daha az tüketime yol açtığını düşünmek tamamıyla bir kafa karışıklığıdır. Asıl olan bunun tam tersidir.”

Kaynak: treeHugger.com

230 Kez Okundu

Hacer Demir

27 Nisan 1993’te Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi bölümü mezunu. UÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İlgi duyduğu alanlarda eğitim ve programlara katılmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyor. Yenilikçi haberleri takip etmeyi ve çeviri yapmayı sevdiği için 2017 yılından bu yana İnovatif Kimya Dergisi ekibinde yer alıyor.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!