Makromoleküller Hassas Polimerlerin Tasarımını Aydınlatıyor

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) kimyagerleri, ışıkla indüklenen kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla hassas polimerlerin yapısını özel olarak aydınlatmayı başardılar. Yeni yöntem, monomerlerde olduğu gibi standart uzunluktaki polimer zincirleri boyunca zincir bağlantılarının kusursuz ve de planlı bir şekilde düzenlenmesini sağlar. Yöntem sayesinde, kusursuz olarak yapılandırılmış makromoleküllerin tanımlanabilen özellikleri artmakla birlikte bilgi depolama sistemleri ya da sentetik biyomoleküller olarak olası kullanımlar için uygunluğu söz konusudur. Bu yeni sentez reaksiyonuna dair detaylar erişime açık olarak Nature Communications‘da sunulmuştur.

Kimyasal reaksiyonlar oda sıcaklığında ışıkla tetiklenebilmektedir. Bu etki, KIT bilim adamları tarafından molekülleri ışık altında tanımlanmış polimer zincirlerini birbirine bağlamak için kullanıldı. KIT Kimyasal Teknoloji ve Polimer Kimyası Enstitüsü’nden (ITCP) Profesör Christopher Barner-Kowollik, “Birçok geleneksel proses aracılığıyla, yapı taşları zincir boyunca rasgele düzenlenmiş değişken uzunluktaki polimer zincirleri üretilebilmekte.” diyor. Preparative Macromolecular Chemistry Başkanı ise “Bu çalışmamız ile doğanın kusursuzluğuna ulaşan nitelikteki polimerlerin yapılandırılması için ışık kaynaklı bir yöntem geliştirmek istedik.” diyerek sözlerine şunları da ekliyor: “Örneğin proteinler gibi doğadaki modellere bakıldığında tam olarak tanımlanmış bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Yeni, ışıkla indüklenen sentez yöntemi sayesinde bir dizi şeklindeki renkli inci benzeri yapı taşlarının istenen pozisyonlarda düzenlenmesiyle özelleştirilmiş molekül tasarımlarının olanak bulması artık mümkün.”

Barner-Kowollik’e göre yöntem sayesinde, molekülün yapısı kontrol edilerek dizi olarak adlandırılan makromoleküllerin özellikleri kontrol edilebilir. Sıra tanımlı polimerler, moleküler veri ve bilgi depolama sistemleri olarak da kullanılabilirler. Bu bilgiler, DNA’nın genetik bilgilerine benzer şekilde monomerler dizisi tarafından kodlanmış olabilir.

Barner-Kowollik’in ekibi tarafından Nature Communications’da “Işık Bağlama ile Sentezlenen Sıralı Tanımlanmış Fonksiyonel Kopolimerlerin Kodlanması ve Kodlarının Çözümlemesi” başlığı altında ışıkla indüklenen ve son derece hassas nitelikteki yeni bir polimerizasyon yöntemi sunulmuştur. Araştırmacılar temel metodun kimyagerler, biyologlar ve materyal bilimcileri için bir araç olmasını umuyorlar. Bu doğrultuda, geliştirilen yöntemin gelecekte makromoleküler kimyanın anahtarı olması amaçlanmaktadır.

Yeni yöntem, Alman Araştırma Vakfı’nın (DFG) finans sağlamasıyla KIT tarafından koordine edilerek “Yumuşak Maddelerin Moleküler Yapılanması” kapsamında geliştirildi. Ocak 2016’da başlayan çalışmaların ilk dört yılı için, Collaborative Research Center 1176 tarafından kullanılabilir 9 milyon euro tutarında bir bütçenin varlığı bilinmektedir.

Kaynak : sciencedaily.com

Haberi Çeviren : Elif Tuna

Üniversite : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Ankara Üniversitesi – Analitik Kimya – Doktora Öğrencisi)

Bölüm : Kimya Mühendisliği

Mail : eliftuna_89@hotmail.com

Not : Haberlerin dergi yönetimi ile çevirene haber verilmeksizin yayınlanması, kopyalanması, kendi web sitenize eklenmesi kesinlikle yasaktır.  Bir yerde yayınlamayı düşünenler iletisim@inovatifkimyadergisi.com adresine ve de haberi çeviren arkadaşımıza mail atarak durumu belirtmeleri gerekmektedir.

745 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!