Meme Kanseri: Eski İlaçların Mucizeleri

Meme Kanseri: Eski İlaçların Mucizeleri

Üçlü negatif meme kanser tipi, mevcut olan üç ana meme kanseri alt tiplerden en öldürücüsüdür: Meme kanser vakalarından sadece 15%’sini oluştururken  tüm meme kanseri bağlı ölümlerinin %50’sine sebep oluyor. Ayrıca, diğer meme kanserlerinden farklı olarak mevcut tedavilerin çoğuna karşı dirençlidir.

İsviçre’deki Geneva (UNIGE) ve Lozan (UNIL) Üniversiteleriden araştırmacılar , tarihten  bilinen eski klofazimin antibiyotiğin özelliklerini inceleyerek in vivo testlerde meme kanser hastalığına karşı etkili olduğunu göstermişler.Bu ilacın etki mekanizması ,üçlü negatif  meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kansere neden olan hücre mekanizmasının bozulmasına yol açan Wnt hücre sinyal yolunu bloke eder.”Cancer letters”’de sunulan araştırma raporlarına göre,piyasada mevcut  olan  ilaçların farklı hastalıklara karşı etkili olabileceğinden dolayı yenden konumlandırmalarını gerektiğini vurgulamaktadır.

“Üçlü negatif” meme kanseri, özellikle genç kadınları etkileyen agresif bir meme kanser türüdür..Bu hastalığın çok hızlı ilerleme özelliğinden ve mevcut etkili tedavisi bulunmamasından dolayı çok tehlikeli bir hastalık olmuş.Her yıl dünya çapında yaklaşık  200.000’den fazla kadının ölümüne sebep oluyor.

Daha İyi Tedavi için Doğru Hedefleme

Gittikçe, sağlık uzmanları kanser hücrelerini spesifik olarak hedef leyebilen fakat diğer sağlıklı  hücreleri koruyabilen tedavileri geliştirmeye çalışıyorlar. UNIGE’nin Oncohaematology Tıp Fakültesi Translayonel Araştırma Merkezi’nde (CRTOH) arıştırmacı olan   Profesör Vladimir Katanaev, bu çalışmanın arkasındaki prensibi ile ilgil şu şekilde ifade etmiş “ Amaç sadece kanser hücrelerine özgür moleküleri tanımlanıp ve bu molekülere hedefleyen spesifik tedavileri geliştirmektir. Onkogen denilen etmenler, sağlıklı hücreleri kötü huylu(kanser) hücrelere dönüştürebilen kimsayal yapılardır, bu nedenle sağlıklı komşu hücrelere zarar vermeden onları yok etmek çok önemlidir.”

Karaciğer veya kolon kanseri gibi diğer kanserlerde olduğu gibi Wnt sinyal yolu üçlü negatif meme kanserinde de önemli rol oynadığını düşünülmektedir.  Hücreler birbirleriyle kimyasal sinyal aracıyla yani sinyal yollarıyla iletişim  kururlar.Bu sinyal  alan hücreler  hücre ya göç etme veya bölünme yoluyla yanıt  verir . Wnt sinyal yolu, embriyogenezde büyük bir rol oynar: doğmamış bebeğin uygun şekilde gelişmesine izin verir.Yetişkinlerde  ise, bu sinyal inaktif halinde bulunur. Bir mutasyon veya epigenetik modifikasyonuna bağlı olarak  yeniden aktive olduğunda, hatalı bir büyüme sinyali verir ve tümör gelişimine yol açabiliyor. Dolaysıyla eğer Wnt sinyal bloke edilmesiyle tümör hürelerin büyümesi durdurulabilir.

Eski  Antibiyotik İlaçtan Beklenmeyen Etki

2014 yılında, Profesör Katanaev’in ekibi ( UNIL’de), üçlü negatif meme kanserinde klofaziminin in vitro olarak Wnt sinyal yolu üzerindeki inhibitör etkisini göstermiştir.Sonradan hayvan modellerinde yapılan deney yaparak klofazimin  in vivo olarak  etkili olduğunu  doğrulanmıştır. Vladimir Katanaev “Klofazimin , tümör büyümesini önemli ölçüde azalmasına yol açar .Ayrıca bu ilaçla ilgili herhangi bir olumsuz yan etkisi bulunmamış .Bu da  ilaç geliştirme süreci için çok önemlidir” diyor.

Bunu dışında,  klofazimin’in Wnt sinyal yolu üzerindeki  beklenen  in vivo  etkiyi araştırmacılar tarafından gözlemlemiş. Ek olarak, klofazimin, konvasyonel  ilaç olan doksorubisin ile kombinasyon halinde uygulandığında daha da etkilidir. UNIGE’ de çalışan araştırmacı  ve bu çalışmanın ilk yazarlarından biri olan Alexey Koval ,bu araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirmiştir “Klofazimin, Wnt sinyal yolunun inhibitörü olarak görev yaparak kanser  hücrelerin çoğaltmalarını durdurur fakat hücreler öldürülmüyor. Öte yandan, doksorubisin artık çoğaltmayan  hücreleri öldürüyor. Bu yüzden bu kombinasyon çok etkili tedavi sağlıyor”.

Yeniden Konumlandırma, Farmakolojinin Geleceği Olabilir mi?

 Günümüzdeki yeni teknoloji ve yeni metotlar sayesinde, birçok araştırmacılar eskiden keşfedilmiş  ilaçların bilinmeyen etkileri keşfetmek için yoğun çalışmaları  yürütmektedir.İlaçların yeniden konumlandırılmaları,yeni ilaç keşfet sürecinden hem testler hem   pazarlama prosedürleri açısından daha az zaman ve az  maliyet gerektirir. Cüzzam  hastalığında kullanılan bu antibakteriyel  ajan  (klofazimin), uzun zamandır piyasada ve aslında halk tarafından bilinen bir ilaçtır. Vladimir Katanaev, ” DSÖ’nün temel ilaçlar listesinde yer alan  bu ucuz ilaç, İşviçre dahil olmak  üzere tüm dünyada üretiliyor”.“Elbette bu bir avantaj, fakat bu ilaçla ilgili patent başvuru yapılamayacağından dolayı  çalışmanın devam ettirmek için gereken kaynak yaratmak zor hale geldi.” diye ifade etmiştir.

Bir sonraki adım ise, ilk önce Cenevre sonra İsviçre’nin diğer şehirlerde gönüllü hastaları üzerinde klinik deneyler yapmaktır.

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı?

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı? Hayatımızı değiştirebilecek ödüllü gen düzenleme aracının arkasındaki bilim: …