Moleküller Büyük Fraktal Üçgenin İçinde Üretildi

Moleküller Büyük Fraktal Üçgenin İçinde Üretildi

5.seviye Sierpinski Üçgeni, altın yüzeyinde demir ve organik moleküller haricindeki molekülleri topladı.

Kimyagerler; şu ana kadar küçük organik bağları ve demir atomları kullandıkları en büyük fraktal üçgeni geliştirmişlerdi. Bir seviye 5 fraktal olan yapı bir seviye önceki rekorunu yeniledi.

Belli oran altında gözlemlendiğinde çoğu cisimde yeni detaylar meydana çıkarıyorken fraktallar her ekranda aynı görünüyorlar ve kendilerine benziyorlar. Sierpinski Üçgeni; dört küçük üçgene bölünebilen bir üçgendir. Bu dördü de başka bir dört küçük üçgenler ayrılabilir, o dört küçük üçgen yine dört küçük üçgene ayrılabilir.

Şu sıralar Fransa, Polonya ve Çin’den bilim adamları beş düzey ile Sierpinski üçgeni yetiştirdi. Tüm yapı; sadece 50 nm uzunluğunda, 495 demir atomu ve 754 bağlayıcı molekül içerir.

Araştırmacılar yapıları incelemek için taramalı tünel mikroskobu kullanmasına rağmen, fraktal üçgen üretmek için kullanmadılar. Tek kompanent anlamına gelen kendisine benzer yapılar altın yüzey üstünde depolandığında fraktal üçgenleri içinde kendiliğinden düzenlenir.

Önce demir atomları C3PC üçgen zincirlerinin oluşumuna yol gösteriyor. Fakat birleştirmeye katılmak için BpyB başlıyorken zincirler fraktal üçgeninin içinde çöküntü ve kararsızlık oluşturuyor. Bununla birlikte C3PC’ün BpyB’ye oranıın tamı tamına 3:1 ise çalışacağını kimyagerler buldu.

Bilim adamları, aynı birleştirme stratejisinin daha büyük fraktallara bile öncülük etmesini umuyorlar.

Kaynak : chemistryworld.com

881 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!