Nefes Testi, Uyuşturucu ve Hastalıklar için Uygun Olabilir

Nefes Testi Uyuşturucu ve Hastalıklar için Uygun Olabilir

Yakında yeni İsveç araştırmaları sayesinde, insanlarda uyuşturucu kullanımı ve hastalığın test edilmesi daha basit olabilir.

Uyuşturucu testleri kan veya idrar örneklerine dayanırken, Göteborg Üniversitesi’nden araştırmacılar ekshale edilen nefeste çeşitli bileşikleri analiz ederek uyuşturucu testi için bir yöntem belirlediler.

Sonuçları bugün Journal of Breath Research‘te bildirerek, hava yollarının astar sıvısında harici olarak üretilen bileşiklerin toplanıp ve analiz edilerek, invazif olmayan test ve denetimle kolaylaştıracağı göstertilmektedir.

Baş yazar Dr. Göran Ljungkvistin sözleri: “Ekshale solunumu, uçucu olmayan maddelere sahip parçacıklar içeriyor. Ana bileşenler olan lipidler ve proteinler, solunum yolları astar sıvısından türetilmiştir. Toplam prosedür invazif değildir, kısa sürede tekrarlanabilir ve elverişlidir. Bununla birlikte, küçük kütle örneği analitik bir zorluktur. Bununla birlikte, eksplante edilen parçacıklar, biyolojik belirteçlerin analizi için yeni ve umut verici bir matristir.

“Metadon tedavisi gören 13 denekten nefes örnekleri aldık ve ilacın bütünlüğünü bozan invazif teknikler kullanmak yerine ilacın izleri nefes yoluyla tespit edilip edilemeyeceklerini araştırdık.

“Ekshale edilen nefeste metadon parçacıklarının toplanması için en iyi yöntemi keşfetmek için iki farklı örnekleme yöntemi olan- elektret filtrasyonu ve impaksiyonu  karşılaştırdık.”

Elektret filtreleme yöntemi potansiyel olarak her ölçekteki ekshale partiküllerini toplarken, impaksiyona dayanan toplanan 0.5 ila 7 μm boyut aralığında, küçük havayollarından solunum yolları astar sıvısını yansıttığı bilinen partiküller toplanıyor.

Araştırmacılar, farklı solunum modellerinin etkisini araştırmanın yanı sıra, toplanan örnekleri analiz etmek için sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi kullandılar.

Sonuç olarak metadonun her iki yöntemi de kullanarak tüm örneklerde mevcut olduğunu gösterildi, lakin impaksiyona dayalı yöntemi kullanırken ekshale edilen nefeste metadon konsantrasyonun filtrasyona dayalı yöntemle karşılaştırıldığɪnda toplanan konsantrasyonun yüzde birinden daha az olduğu tespit edildi.

Dr Ljungvvist, “İki metod arasında toplanan metadon miktarlarındaki fark çok büyüktü.   Bu yüzden toplanan parçacıkların kökeni, oral sıvıdan olası kontaminasyon, solunum şekli ve nihayetinde toplama cihazının tasarımı hakkında ikincil soruları gündeme getirdi.

“Cihazın tasarımı birçok yönden hayati önem taşıyor ve toplanan miktarlardaki büyük farklılığın farklı parçacık boyutu dağılımlarının örneklenmesi ile açıklanması mümkündür. Filtreleme esaslı cihaz, impaksiyon temelli yöntemle toplanmayan daha büyük parçacıklar da toplar. Tasarım aynı zamanda oral sıvı ile kirlenme ve gerçek toplama aracına giden yolda kaybını da etkiler.

“Bununla birlikte, filtrasyon yöntemiyle üretilen çok yüksek metadon seviyesinin muhtemelen metadonun merkezi hava yolu veya orofarengeal kanaldan gelen önemli bir katkısı olduğuna inanıyoruz.

“Sonuçlarımız ve yöntemlerimiz, ekshalasyonda nefes darlığı içindeki endojen ve ekzojen bileşiklerin, sistemik ve akciğer hastalıklarının biyolojik belirteçleri olarak analizi için ve insanların hava kirlenmesinde ki maruziyetini incelemek için yeni yaklaşımların geliştirilmesi için etkileri olabilir.”

Kaynak : phys.org

580 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!