PAGDER’den plastik sektöründe Ar-Ge çağrısı

Logo Son

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, plastik sektörünün Ar-Ge yatırımının bütün sanayi kollarına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, sürece öncülük etmeye hazır olduklarını bildirdi..

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, sektörde ivedi olarak Ar-Ge Merkezleri yatırımına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Gür, sektörün mevcut ürün gamının maalesef yüksek karlı olmadığını, büyük çoğunluğunu KOBİ’lerin, hatta mikro işletme düzeyindeki firmaların oluşturduğu plastik sektöründe, kamunun mevzuat değişikliği desteği ile plastik sektörü firmalarının da Ar-Ge merkezlerini en hızlı şekilde hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, bütün dünyada kritik öneme sahip olan ve en fazla Ar-Ge yapılan plastik malzemeler konusunda Türkiye’nin de benzer bir yaklaşım sergilemesi gerekliliğine dikkat çekti.

Türkiye’de plastik malzemelere yönelik AR-GE merkezlerinin olmaması nedeniyle sektörün katma değeri yüksek yeni ürünlere geçişte zorlandığını belirten Gür, bu süreci kırmak için bir an önce AR-GE ve inovasyona yönelik yatırıma acilen ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

‘Ar-Ge desteğine ihtiyaç var’

Plastiğin geleceğin malzemesi olduğunu belirten Reha Gür, “Kimya sektöründe Ar-Ge merkezleri var ama münhasıran plastik üzerine çalışan tek bir Ar-Ge merkezi ne yazık ki yok. Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ikinci büyük üreticisi durumundaki bir ülke için bu kabul edilemez. Sektör olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ama sektörün özelliğinden dolayı hemen hemen tamamı KOBİ, hatta büyük bir bölümü de mikro işletme sayılabilecek bir sektörde; Ar-Ge merkezi yatırımı ve işletilmesi çeşitli güçlükler doğuruyor. Bir an önce, sektörümüzün öncelikle stratejik olarak değerlendirilmesi, ardından da sektör mensuplarımızın Ar-Ge merkezlerini kurabilmesi için kamunun mevzuat değişikliği ile desteğinin sağlanması gerekiyor. Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan plastik sektörü firmalarının 30 tam zamanlı personeli Ar-Ge için istihdam etmeleri mümkün değildir. Ar-Ge Merkezi olabilmenin personel sayısı ivedilikle azaltılmalı ve tek haneli sayılara indirilmelidir” dedi.

Plastik malzemelere yönelik Ar-Ge’nin sadece plastik sektörünü ilgilendirmediğini belirten Reha Gür şunları kaydetti: “Burada fark etmemiz gereken ana unsur şu ki; plastik malzemeye yönelik Ar-Ge, diğer sektörleri de çok yakından ilgilendiriyor. Bütün dünya ülkeleri plastikler üzerine stratejik yaklaşım içinde. Bundan geri kalırsak, toplam sanayimizin, ülke ekonomimizin ayağına basmış oluruz. Enerji ithal eden ülkeysek daha iyi yalıtım, daha hafif taşıt araçlarına ihtiyacımız var; bu, plastik ve Ar-Ge demek. Sosyal güvenlikte açık veriyorsak, daha ucuz ve amaca uygun tıbbi cihaz istiyorsak; bu da, plastik ve Ar-Ge demek…” dedi.

‘Hayati sonuçlar doğurur’

Reha Gür, dünyada plastik malzemelere yönelik AR-GE çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, bunların somut sonuçlarının hali hazırda görülmeye başlandığını, her geçen gün de yeni malzemelerle rekabet avantajı yüksek ürünlerin ortaya çıkacağını vurguladı.

Son dönem çalışmaların, plastik gövdeli uçaklar, taşıt araçlarla somutlaştığını, ısı ya da elektrik iletebilen ya da çok yüksek düzey yalıtım sağlayan plastiklerle tekstilden, elektroniğe kadar her alanda ürünlerin değiştiğini belirten Gür, bu teknolojilerin gerisinde kalmanın hayati sonuçlar doğuracağının altını çizdi. Gür, sadece yeni ürünler değil, klasik plastik ürünlerin de kalitesinin ya da rekabet avantajının artırılması için Ar-Ge ve inovasyona, inovatif ürünlere ihtiyaç bulunduğunu anlattı.

Plastik sektöründe katma değerli ürünlerin yaygınlaşması için Ar-Ge merkezlerine acil ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Reha Gür, “Hem merkezlerin kurulması, hem de işletilmesi sürecinde kamunun desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Bu elbette, sektörümüze de bir çağrıdır. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlamalıyız. PAGDER olarak bu sürece öncülük etmeye hazırız” dedi.

Kaynak : dunya.com

378 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!