Plastik Yaşam Döngüsü

Plastik Yaşam Döngüsü

2018’de 360 milyon metrik ton yeni plastik üretildi. Ve dünyanın plastik kullanımını doğrusaldan dairesele dönüştürmesi gerekiyor.

1950’de dünya çapında 2 milyon metrik ton yeni plastik üretildi. 2018’de dünya 360 milyon metrik ton plastik üretti. Düşük maliyetleri, dayanıklılıkları ve çok yönlülükleri nedeniyle plastikler, çevre dahil her yerdedir ve şimdiye kadar üretilen plastiğin yalnızca yüzde 9’u geri dönüştürülmüştür. Büyük çoğunluğu, yavaş bozulmasının birikmesine izin verdiği çöplüklerde sona ererken, canlı bedenlerin içinden okyanusun dibine kadar her yerde yaygın mikroplastikler bulunur.

Pittsburgh Üniversitesi Swanson Mühendislik Okulu’nda inşaat ve çevre mühendisliği doçenti olan Vikas Khanna, “Mevcut plastik atık üretim hızımızda, artan atık yönetim kapasitesi, tek başına plastik kirliliği hedeflerine ulaşmak için yeterli olmayacak. Fosil yakıtlardan elde edilen küresel bakir plastik üretimini sınırlamak ve geri dönüştürülebilir ürünler ve ambalajlar tasarlamak gibi eylemlere acilen ihtiyaç var.” dedi.

Khanna liderliğindeki yeni araştırma, küresel olarak plastik yaratım ölçeğine kuşbakışı bir bakış açısı sunarak, nerede üretildiğini, nerede bittiğini ve çevresel etkisini takip ediyor.

Araştırmacılar, 2018’de plastik üretimiyle ilişkili sera gazı emisyonlarını şaşırtıcı buldu: 2018’de 170 milyon metrik ton birincil plastik ticareti yapıldı ve İtalya ve Fransa gibi ülkeler tarafından bir yılda ilgili sera gazı emisyonları 350 milyon metrik ton CO2 eşdeğeri yaklaşık olarak üretilen miktarla aynı olduğunu görüldü.

Birincil plastik reçineleri son kullanım ürünlerine dönüştürmek, ek sera gazlarına ve diğer emisyonlara neden olacaktır” diye uyardı Khanna.

Çalışma yakın zamanda ACS Sürdürülebilir Kimya ve Mühendislik dergisinde yayınlandı.

Plastik Yaşam Döngüsü

Fotoğraf 1: Vikas Khanna liderliğindeki araştırma için dünya genelinde plastik üretimi, ihracatı ve ithalatını gösteren görsel özet.

Khanna, “Plastiklerin bir sorun olduğunu biliyoruz ve malzemeleri al-yap-atık modeli yerine döngüsel bir ekonomide tutmanın harika bir çözüm olduğunu biliyoruz” dedi. “Fakat sistemin mevcut durumu hakkında bir anlayışımız yoksa, o zaman ona sayılar koymak ve ölçeği anlamak zor. Plastiklerin coğrafi sınırlar arasında nasıl mobilize edildiğini anlamak istedik.” dedi.

Uluslararası ticaret, plastikler de dahil olmak üzere maddi malları kullanılabilir hale getirmede çok kritik bir rol oynadığından, araştırmacılar tek tek ülkelerin rolünü, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri ve bu etkileşimleri yöneten yapısal özellikleri anlamak için BM Comtrade Veritabanından alınan verilere ağ teorisini uyguladılar. Oluşturdukları küresel birincil plastik ticaret ağı (GPPTN), her ülkeyi ağda bir “düğüm” ve iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi “uç” olarak belirleyerek kritik aktörleri (ülkeleri) ve kimin yaptığını belirlemelerine olanak tanıyor.

Araştırmacılar, plastik ürünlerin çoğunluğunu oluşturan 11 birincil termoplastik reçineyi inceledi. Modeldeki en etkili düğümlerin çoğunluğunun ithal ettiklerinden daha fazla plastik ihraç ettiğini buldular: Suudi Arabistan lider ihracatçı, onu ABD, Güney Kore, Almanya ve Belçika izliyor. Birincil plastik reçinelerin ilk beş ithalatçısı Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Hindistan’dır.

Sera gazı emisyonlarına ek olarak, GPPTN’de harcanan enerjinin 1,5 trilyon varil ham petrol, 230 milyar metreküp doğal gaz veya 407 metrik ton kömür eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir. Modele gömülü karbonun, 118 milyon metrik ton doğal gaz veya 109 milyon metrik ton petrolün karbon eşdeğeri olduğu tahmin edilmektedir.

Mascaro Sürdürülebilir Yenilik Merkezi direktörü ve William Kepler Whiteford İnşaat ve Çevre Mühendisliği Profesörü. “Dr. Khanna ve laboratuvarı ile olan işbirliği, karmaşık sorunlarımıza yönelik çözümleri anlamaya doğru birleşirken, sistem düzeyinde yeni modelleme teknikleri öğrenmemizi sağlıyor.” dedi.

“Küresel Birincil Plastik Ticaret Ağında Yer Alan Enerji ve Sera Gazı Emisyonlarının Sayısallaştırılması” başlıklı bu makale, Bilec liderliğindeki döngüsel ekonomi üzerine NSF yakınsama araştırma projesi tarafından desteklenmektedir.

Sonunda çöplüklere giden yeni reçineler oluşturmak yerine daha fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanmak çevre için önemli ölçüde daha iyi olacaktır; bununla birlikte, plastikler için gerçek bir döngüsel ekonominin gerçeğe dönüşebilmesi için hem finansal hem de davranışsal engellerin ele alınması gerekiyor.

Khanna, “Gelişmekte olan kimyasal geri dönüşüm teknikleri, ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde daha fazla malzemeyi geri kazanmayı vaat etse de, geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmanın, saf plastik reçineler kullanmak kadar uygun maliyetli olmasını sağlamamız gerekiyor” dedi. “Bir sonraki adımımız, yatırımın döngüsel bir plastik ekonomisini teşvik edebileceği fırsatları belirlemek için GPPTN ile plastik atık ticaret ağı arasındaki etkileşimi anlamaktır.” dedi.

Kaynak: scitechdaily.com

798 Kez Okundu

Yağmur Akdağlı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ve şu an Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde biyomühendislik alanında yüksek lisans eğitimi alıyorum .Türkiye’de kimya bilimini ve diğer temel bilim alanlarının haberlerini en donanımlı şekilde sağlayan İnovaktif Kimya Dergisi ekibine katıldım. Bilgi birikimlerimi ve edindiğim haberleri sizlere aktarmak benim için büyük zevk . İlgi alanlarım; biyoteknoloji, polimer kimyası, proses kontrol, ilaç kimyası ve endüstriyel uygulamaları

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!