Probiyotiklerin Antidepresan Etkisi!

Probiyotiklerin Antidepresan Etkisi

Gastroenterology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir çalışmada Farncombe Family Digestive Health Research Enstitüsü’nün araştırmacıları, hassas bağırsak sendromu (IBS) yaşayan birçok yetişkinin bu hastalıkla birlikte görülen depresyonların probiyotik kullananlarda, plasebo kullananlara göre iki kat daha fazla azaldığını bildirdi.

McMaster Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yard. Doç. Dr. ve Hamilton Sağlık Bilimleri’nde gastroenterolog olan Dr. Premysl Bercik, “ Bu çalışma bağırsaktaki mikrobiyota ortamının beyin ile doğrudan iletişim halinde olduğunu kanıtlıyor.” demiştir.

Bu çalışma probiyotik kullanımının, hassas bağırsak sendromunda psikolojik sorunları ve  bağırsak semptomlarını iyileştirdiğini gösteriyor.  Çalışma  sadece işlevsel bağırsak rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde değil aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde de yeni yollar açıyor.

Hassas bağırsak sendromu (IBS)  dünyada  son derece yaygın bir hal aldı. Bu sendrom kalın bağırsağı ve karın ağrısı çeken hastaları etkilerken ve ishal, kabız gibi bağırsak alışkanlığını da değiştiyor. Ayrıca bu hastalar kronik anksiyete ve depresyondan da etkileniyorlar.

Bu pilot çalışma hafif bağırsak sendromu, depresyon ve anksiyetesi olan 44 yetişkinden oluşur.  Hastaların yarısına probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 diğer yarısına ise plasebo kullandırarak 10 hafta boyunca takip ediliyor.

Altı hafta sonunda, probiyotik kullanan hastalarda % 64 oranında depresyon azalımı gözlenirken; plasebo kullanan hastalarda ise bu oran %32 ile sınırlı kalmıştır.

Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme sayesinde azalan depresyon oranının, ruhsal durum denetimi ile meşgul olan beyindeki birden fazla alanın değişimi ile ilgili olduğu görüldü.

Bercik, “Bu sonuçlar, probiyotiğin tanımlanmasından; preklinik modellerde test edilmesine ve bağırsaktan beyine doğru süren sinyallerin incelenmesi gibi birçok aşamadan geçerek on yıl süren bir yolculuk sonrası elde edilmiştir.” demiştir.

McMaster Klinik Araştırma üyesi olan Dr. Maria Pinto Sanchez , sonuçların daha büyük ölçekli denemeler ile doğrulandığı sürece bu çalışmanın gelecek vaat ettiğini eklemiştir.

Kaynak: sciencedaily.com

1.455 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!