Roosevelt Ağaç Ordusu Zehirlenmesi

Büyük Buhran döneminde bir arsenik zehirlenmesini araştırıyoruz.

4 Ekim 1937 Pazartesi, ABD Sivil Koruma Birlikleri (Civilian Conservation Corps-CCC) kampına kayıt olanlar için sabah her zamanki gibi resmi salondaki kahvaltıyla başladı. Daha sonra, bu CCC üyeleri çeşitli projelerde çalışacaktı. Dünya Büyük Buhranla mücadele ediyordu ve CCC, Başkan Franklin Roosevelt’in ulusal yardım çabalarından biriydi. CCC, ülkenin altyapısına ve çevre sorunlarıyla ilgilenirken Amerikan erkeklerine de iş ortamı sağladı. CCC, “Roosevelt’in Ağaç Ordusu” (Roosevelt’s Tree Army) olarak bilinirdi; bu, ABD Savaş Bakanlığı için CCC’ye katılımlarda büyük bir artışa neden oldu.

CCC-Sivil Koruma Birliği çit yaparken (Greene County, Georgia) Kaynak: Kongre Kütüphanesi, Baskılar ve Fotoğraflar Bölümü, FSA / OWI Koleksiyonu

Savaş Bölümü eğitim, üniforma ve çeşitli yardım düzeyleri sağladı. CCC istihdamı, hem Çalışma Bakanlığı hem de Tarım ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen proje çalışmaları ile gerçekleştirildi. Tıpkı gerçek ABD Ordusuna benzer şekilde, CCC’ye de doktorlar atanmıştı. Bir ekim sabahı gün her zamanki gibi başladı, ta ki CCC doktorlarından birine çok garip bir telefon gelene kadar. Kırk üç CCC üyesi, kahvaltıdan sonra herhangi bir Agatha Christie fanının kolaylıkla fark edeceği semptomlarla hastalanıyordu ve belirtiler hızlı bir şekilde yayılıyordu: arsenik zehirlenmesi… şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal ve kramplar…

Zehirlenmenin büyüklüğü, hastalananlara yardım etmek için üç yerel hastaneye ihtiyaç duyulmasıyla ölçülenebilir. Test için kahvaltıda herkesin yediği marmelattan örnek alındı. Bir kimyager marmelatı analiz etti ve marmelatta kolayca tespit edinilebilecek miktarda arsenik buldu. Arsenik toplum içinde miras tozu olarak da bilinmektedir. Miktarlar ölümcül değildi ve tüm 43 kişi bu olaydan sadece zehirlenme ile kurtuldu. Zehirlenme ile ilgili olarak tam miktar Ordu Tıp Bülteni raporunda belirtilmedi. Bu, analistin ihmalinden çok Gutzeit testinin sınırlamalarını göstermektedir. Gutzeit testi yarı-kantitatif test olarak kabul edili ve kamuoyuna bu şekilde açıklandı.

Gutzeit test cihazı çok basittir ve bunun çeşitli camlar kullanılabilir. Kaynak: Kanada Tıp Derneği Dergisi

Gutzeit testi, test aparatı olarak kullanılan çeşitli standart ve özel cam malzemelerle birlikte çok reaktifli bir renk testidir. Kanada Tıp Derneği Dergisi’nde Guy Nadeuain tarafından yayınlanan basit bir düzenek yukarıda gösterilmektedir. Şüpheli numunenin bir kısmına asit ile muamele edildi (hidroklorik ve sülfür kullanımı hem literatürde belirtilmiştir), bu durumda ortamda arsenik mevcut ise arsenik asit (H3AsO4) oluşur. Bu asit özütünün tamamı veya bir fraksiyonu, eşit miktarda asit ve önceden belirlenmiş miktarda çinko granülleri ile birlikte volümetrik şişeye yerleştirildi. Şişe, (olası) kimya renk değişimini yakalamak için hızlıca pipet ile kapatıldı.

Arsenik asit (H3AsO4), arsin (AsH3) gazı haline indirgenecek olan arsenous aside (H3AsO3) indirgenir. Bu gaz, Nadeuain’in şeklinde işaretlenmiş ‘A’ ve ‘B’ etiketli iki filtre kâğıdı şeridini içeren pipete kadar gider. A şeridine %5 cıva(II)klorür (HgCl2) veya cıva(II)bromür (HgBr2), B şeridine ise %10 kurşun asetat solüsyonu emdirilmiştir. Arsin gazı önce B şeridine çarpıp, olası bir hidrojen sülfür (H2S) gazını yakalar. Tuzak önemlidir, çünkü hidrojen sülfit, A şeridi ile sanki arsin gibi reaksiyona girer. Tuzak takılı olduğunda, renk kimyasının meydana geldiği yerde ‘temiz’ arsin gazı A şeridine ulaşır: arsin, cıva(II)klorür (veya bromür) ile reaksiyona girer, sarı renkten turuncu-kahverengi renge dönen leke oluşumu arsenik-civa halojenürleri gösterir. Bu sayı ve formül birçok çalışmanın konusu idi. Artık ürünlerin AsH(HgBr)2 (sarı) ve As(HgBr)2 (kahverengimsi sarı) gibi arsenik-cıva halojenürlerin bir karışımı olduğu düşünülmektedir. Bu renk farkı, yukarıda belirtilen konsantrasyon renk aralığına karmaşıklık katar.

Bu renk aralığı, arsenik trioksit (As4O6) standartlarının değerlendirmesiyle belirlenen arsenik konsantrasyonuna karşılık gelir. Sanger ve Black, en düşük değerdeki renk limon sarısı olduğundan, daha yüksek değerlerde turuncu bir sarıya, turuncu sarıdan kırmızımsı kahverengiye kadar gölgelediğinden, 2-70 mg As4O6 standardını tanımladılar. Test renk lekelerinin koyulaşması ve solması belgelenmiş bir sorundu, ancak standart bir set ve numune ile karşılaştırılabilir. Bu testin neden yarı-kantitatif olarak nitelendirildiğini anlamayı kolaylaştıracaktır. Bu tür koyulaşma ve solma da, bu testin hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği anlamına geliyordu, ancak hızlı bir analiz, zehirlenme durumunda zamanında tanı koymak o günün koşullarında bir klinik ortamda büyük olasılıkla bir problem değildi.

Ekim sabahı zehirlenen CCC birliği beş gün içinde kamplarına geri döndü. Peki, onların geri dönmesi güvenli miydi? Evet. CCC kampı, dedikodu kazanı değil, sadece bir iş yeriydi. İki ay önce, eski bir komuta elemanı, içinde arsenik esaslı sinek zehri olan tenekeleri, görüntüsü kahvaltı marmelatına çok benzediği için marmelat olarak işaretlemişti. Ancak bu bir zehirdi, yanlış etiketlenmişti ve sonunda kamp kamarasına gitmişti. Bir CCC mutfak görevlisi, zehirli kutunun düzenli olarak denetlendiğini ve güvenli olduğunu düşünerek, marmelatı aldı ve meslektaşlarına servis etti. Scheirer, bu olayı Ordu Tıp Bültenine yazarken talihsiz CCC birliğinden özür dilemiştir. Peki, o görevliye ne oldu? Scheirer: “Zehirli bir karışımı oluşturan ve kişisel olarak doğru etiketi veya diğer kimlik denetimini kontrol etmeden gıda ile birlikte saklanmasına izin veren bir adam hakkında konuşulabilir mi?”

Kaynak : chemistryworld.com

Okumanızı Öneriyoruz

Yakın Gelecekte Çinko Hava Pilleri Şarj Edilebilir

Çinko-hava pilleri olarak adlandırılan piller enerji depolamanın güvenli ve etkili yollarından birini oluşturuyor. Pillerin şarj …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: