Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü, Kanser Tedavisi için Çalışıyor

Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü, Kanser Tedavisi için Çalışıyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği “COST” aksiyonu kapsamında TÜBİTAK’a sunulan “Meme Kanseri Araştırma Projesi” kabul edildi. Proje, Türkiye’de de ciddi boyutlara ulaşan invazif lobüler meme kanserinin, hücreleri hangi yolla ölüme sürüklediğinin aydınlatılması noktasında önemli bir boşluğu dolduracak.

Bugüne kadar 11 adet TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın Avrupa Birliği “COST” aksiyonu kapsamında hazırladığı Meme Kanseri Araştırma Projesi de TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Çalışmalarını yeni nesil antikanser ajanlarının geliştirilmesi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Yılmaz, “Değişken histolojik kriterler nedeniyle ayırıcı tanı hala güvenilmez, metastatik ortamda uzun süreli sağ kalım zayıf ve kemoterapiye yanıt neredeyse yok. Etiyolojik, patolojik, moleküler ve klinik özelliklerine rağmen, çoğunlukla uyumlu multidisipliner çabaların eksikliğinden kaynaklanan invazif lobüler meme kanseri hastaları için hala spesifik bir tedavi stratejisi bulunmamaktadır. Bu kanser hücreleri radyoterapiye ve kemoteropötik ilaçlara dirençli olduğundan dolayı bunlarla savaşabilecek ve bu hücrelere karşı etki gösterebilecek yeni molekül ve bileşiklerin sentezlenmesi büyük önem taşıyor dedi.

Ölüm Sebepleri Ortaya Konulacak

Projenin, antikanser ilaç olma potansiyeli olan yeni bileşiklerin ve nano yapılarının farklı insan meme kanseri hücrelerinde sitotoksik etkilerinin belirlenmesi, hücrede nerede lokalize olacağını ve hücreleri hangi yolla ölüme sürüklediğinin aydınlatılması noktasında önemli bir çalışma olacağını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Çalışma süresinde kullanılacak olan farklı meme kanseri modelleri ile mitokondriyal hedefli floresans özellik gösteren bileşikler ve nano yapıların meme kanseri ile olan etkileşimleri incelenecek ve invazif lobüler kanser türü için etkin tedaviler geliştirilmesinde yeni adımlar atılmış olacak. Projenin başarı ile tamamlanmasıyla, sentezlenecek bileşiklerin ve nano yapılarının antikanser özelliklerinin ticari olarak bilinenlerden daha etkin olması durumunda invazif lobüler kansere karşı yeni antikanser reaktifi ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

Proje, Ülkemizin Rekabet Gücünü de Artıracak

Projenin başarı ile sonuçlanması ve patent alınması durumunda ulusal kaynaklı yerli ilaç üretimine katkıda bulunularak ülkemizin ekonomik yapısının küresel ölçeklerde üretim, rekabet ve kalite olanaklarına sahip olmasının sağlanması hedefleniyor. COST aksiyonu kapsamında gerçekleştirilecek bu proje ile uluslararası bir ağa dâhil olunarak bu alanda yeni nesil genç bilim insanlarının yetiştirilmesi sağlanacak ve böylece bu proje ile birlikte Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne ve bu alanda diğer ülkeler ile birlikte rekabet gücüne büyük oranda katkı sağlanacağı öngörülüyor. Yürütücülüğünü Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın yaptığı projenin antikanser bileşiklerinin sentezi, Dr. Mehmet Oğuz ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Hücre kültürü çalışmaları, proje ekibinde araştırıcı olarak görev alan SÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahadır Öztürk önderliğinde yapılacak. Moleküler doking ve enzim inhibisyonu çalışmaları ise proje ekibinde araştırıcı olarak görev alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkay tarafından yapılacak.

Kaynak : haberturk.com

398 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!