Semizotundaki Potansiyel Antioksidan Bileşenler

Semizotundaki Potansiyel Antioksidan Bileşenler

Fotoğraf: Antioksidan, hipoglisemik ve hipolipidemik aktivitelerle P. oleracea’dan potansiyel biyoaktif bileşenlerin taranmasına yönelik deneysel süreç. Kaynak: ZHANG Hui

Semizotu (Portulaca oleracea), tüm dünyada yaygın olarak yayılım gösteren bir tür yıllık bitki, sıkça tüketilen bir sebze ve ayrıca bol miktarda bileşen içerdiğinden çeşitli farmakolojik aktivitelere sahip geleneksel bir bitkisel ilaçtır. Bunların yanısıra, semizotunun işlevsel biyoaktif bileşikleri ve metabolizmasının altında yatan mekanizmalar bilinmemektedir.

Çin Bilimler Akademisi’ndeki Wuhan Botanik Bahçesi’nden Prof. Guo Mingquan tarafından denetlenen doktora öğrencisi Zhang Hui, 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil, 2,2′ – azinobis-3-etil-benztiazolin-6-sülfonik asit radikal süpürücü ve demir iyonu azaltıcı antioksidanlarla gerçekleştirdiği güç deneyleri aracılığıyla semizotunun farklı bölümlerinin antioksidan aktivitelerini sistematik olarak araştırdı.

Karşılık gelen toplam fenol içeriği (TPC) ve toplam flavonoid içeriği (TFC) de kolorimetrik yöntemle belirlendi. Sonuçlar, semizotunun etil asetat (EA) bölümünün, en yüksek TPC ve TFC ile birlikte en yüksek antioksidan aktiviteyi gösterdiğini ortaya koydu.

Daha önceki zamanlarda da sorumlu aktif bileşiklerini ortaya çıkarmak için araştırmacılar, süperoksit dismutaz (SOD), a-glukosidaz ve semizotundan elde edilen pankreas lipaz ligandlarının hızlı taranması için LC/MS yöntemine (UF-LC/MS) bağlı çok hedefli bir afinite ultrafiltrasyonu kurdular.

Sonuç olarak, EA fraksiyonundan dört ligand, sırasıyla potansiyel SOD, a-glukosidaz ve pankreas lipaz ligandları olarak hızla arayıp bulundu. Ek olarak, moleküler yerleştirme, bu potansiyel ligandların, bu üç enzim üzerinde güçlü bağlanma yeteneği ve inhibe edici aktiviteler sergilediğini ortaya çıkardı.

Bu çalışma da semizotunun gıda kaynaklı antioksidanlar ve hipoglisemik ajanlar için doğal bir kaynak olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu arada, çok hedefli UF-LC/MS ve moleküler yerleştirmeye dayalı entegre strateji, semizotundaki biyoaktif içerikleri keşfetmek için uygun bir yöntem oluşturuyor.

Bu araştırma, “Portulaca oleracea’da ortaya çıkan potansiyel antioksidan, hipoglisemik ve hipolipidemik bileşenlerin çok hedefli afinite ultrafiltrasyon LC-MS ve moleküler yerleştirme yoluyla taranması ve karakterizasyonu” başlığıyla Fitokimyasal Analiz dergisinde yayınlandı.

Kaynak: phys.org

281 Kez Okundu

Kardelen Uzundağ

2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya bölümünü kazandım. Şu an 3. sınıf kimya öğrencisiyim. Kimyaya olan ilgim alanın çok geniş olması ve aradığım bir çok soruya cevap bulmamla başladı. İlaç kimyası, organik kimya, kozmetik kimyası, biyokimya başta olmak üzere kimyanın tüm alanlarına karşı merakım var. İnovatif Kimya Dergisi'ne kimya ile ilgili güncel haberleri takip etmek ve bunu diğer insanlara aktarmak amacıyla katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!