Walter Gilbert

Amerikalı biyokimyacı ve fizikçi Walter Gilbert , 21 Mart 1932 tarihinde Boston’ da doğdu. 1980 Kimya Nobel ödülünü alan Gilbert, aynı zamanda moleküler biyolojide uluslararası öneme sahiptir.Babası Richard V. Gilbert, önemli bir iktisatçıdır.Entellektüel bir ortamda büyüyen Gilbert , bilimle erken yaşta tanışmıştır.1953 yılında Celia Stone ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya gelmiştir.

Gilbert, henüz küçük bir çocukken minerolojik toplum ve astronomi topluluğunun bir üyesi oldu ve Sidwell Friends Lisesi’ nde öğrenim görürken inorganik kimya ve nükleer fizik ile ilgilenmeye başladı.Lisans ve lisansüstü çalışmaları için Harvard Üniversitesi’ne girdi ve 1953 yılında kimya ve fizik lisansını, 1954 yılında fizik yüksek lisansını aldı.Doktora çalışması  için Cambridge Üniversitesi’ne girdi. 1957’de Nobel ödülü alan Abdus Salam gözetiminde çalışmalarını sürdürdü.Kısa bir süre sonra  Harvard’ a geri döndü.1958 yılında öğretim üyesi olarak göreve başladı ve 1959 ‘ da yardımcı doçentliğe terfi etti. Hemen ardından, lisansüstü öğrencilerle teorik problemler üzerine çalışmalar yürütmeye başladı.Bu dönemde Gilbert’in karısı, tanınmış bir moleküler biyoloji uzmanı James Watson ile çalışmaya başladı ve bu sayede Gilbert moleküler biyolojiye yöneldi. O da Watson’la birlikte çalışmaya başladı ve sonrasında Gilbert ve Watson  laboratuvarlarını birleştirme kararı aldılar. 1964 yılında , biyofizikte yardımcı doçent oldu ve 1968’de tekrar biyokimya profesörlüğüne terfi etti. 1974 yılında Harvard’da Amerikan Kanser Derneği Moleküler Biyoloji Profesörü oldu.

1960’ların sonlarında, bir genin laktoz bulunduğu sürece belli bir enzim üretmesini önleyen bir baskılayıcı madde varlığını Escherichia coli bakterisinde gösterdi. DNA parçalarının nükleotid dizilerini okumak için jel elektroforezi kullanan bir teknik geliştirmek için RNA ve DNA üzerinde yaşamsal araştırmalar yaptı. Ayrıca , Allan Maxam ile birlikte yeni bir DNA sıralama metodu geliştirdi.1979 yılında ticari bir genetik mühendisliği araştırma şirketi olan Biogen’i kurmak üzere bir grup  bilim adamına ve iş adamına katıldı. Şirketin yönetim kurulunun ilk başkanı oldu ve 1985 yılında Biogen’den istifa etti. 1980’lerde yürütülen, insan DNA’sındaki gen dizilerinin eksiksiz bir haritasını derlemek için hükümetin finanse ettiği “İnsan Genomu Projesi” ne destek verdi. Ayrıca, genomun sıralamasını yapmak ve bilgiye erişimi sağlamak için Genome Corporation adlı bir şirket kurmayı teklif etti.Harvard’dan emekli olduktan birkaç yıl sonra, 1992’de Myriad Genetics’i kurdu ve burada yönetim kurulu başkan yardımcısı ve başkan yardımcısı olarak görev aldı.Merkezi sinir sistemi hastalıkları tedavisi geliştirmeye yönelik Paratek Pharmaceuticals ve Memory Pharmaceuticals ‘ın bulunmasına da yardımcı oldu.

Ayrıca şuan Scripps Araştırma Enstitüsünde Bilimsel Yönetim Kurulu üyesidir ve Harvard Society of Fellows’ın başkanlığını yürütmektedir.

Walter Gilbert, nükleik asitlerdeki baz dizilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. Allan Maxam ile birlikte çalışan Gilbert, Andrei Mirzabekov tarafından geliştirilen kimyasal yöntemleri kullanarak yeni bir DNA dizileme yöntemi geliştirdi. Ayrıca, DNA segmentlerinin nükleotid dizilerini okumak için jel elektroforezi kullanan bir teknik geliştirdi.

Gilbert, 1979 yılında Frederick Sanger ile birlikte Columbia Üniversitesi’nden Louisa Gross Horwitz Ödülü aldı. Aynı yıl Gairdner Ödülü ve Temel Tıbbi Araştırma için Albert Lasker Ödülü’ne layık görüldü. Frederick Sanger ile birlikte yürüttüğü nükleik asitlerde baz dizilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmalarından dolayı 1980 Nobel Kimya Ödülü’ nün yarısına layık görüldüler ve diğer ödülün diğer yarısı, nükleik asitlerin biyokimyası üzerine yaptığı temel araştırmalardan dolayı Paul Berg’ in oldu ve son olarak 2002 yılında  Biyoteknoloji Mirası Ödülü aldı.

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.