Author: Nil Sırımoğlu

Hammadde Olarak Narenciye Kabuğu Kullanan Bitki Bazlı ve Geri Dönüştürülebilir Plastik Şişeler

Fotoğraf-1: Narenciye kabuğundan PEF plastik şişeye (1) Fosil bazlı polimerlerden yenilenebilir biyoplastiklere geçiş, biyokütleden monomer üretimi için yeni verimli yöntemler gerektiriyor. Finlandiya VTT Teknik Araştırma Merkezi (2); fosil bazlı PET şişelerin yerine biyo-bazlı PEF plastik şişeler üretme olanağı sunan yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, narenciye kabukları ve şeker pancarı...

Bilim İnsanları Beynin Enfeksiyonlara Karşı Savunmasının Bağırsaklarda Başladığını Buldular

Fotoğraf-1: (1) Bilim insanlarının bulguları Nature dergisinde “Bağırsak Eğitimli IgA Plazma Hücreleri Meningeal Venöz Sinüsleri Savunur” başlıklı bir makalede yayınlandı. Makale; farelerde ve insanlarda, B hücrelerinden oluşan plazma hücrelerinin incelenmesi ile, ilk olarak bağırsaklarda antikor üreten hücrelerin, merkezi sinir sistemini çevreleyen bölgelerde de mevcut olduğunun ve mikroorganizmalara karşı bağırsaklardan beyine...

Bir Asırdan Fazladır Aranan “Oda Sıcaklığında Süper İletken” Sentezlendi: Karbonlu Sülfür Hidrit

Fotoğraf-1: 15 °C sıcaklık ve 267 GPa basınçta fotokimyasal olarak sentezlenmiş üçlü karbon-sülfür-hidrit sisteminde süperiletkenlik gözlendi. (1) Makine mühendisliği, fizik ve astronomi yardımcı doçenti olan Ranga Dias tarafından yürütülen yeni bir araştırmanın hedefi, oda sıcaklığında süper iletken malzemeler geliştirmek. Günümüzde, süper iletkenliğe ulaşmak için aşırı soğuk gerekiyor. Dias’ın laboratuvarından alınan bu...

Kakaoda Kadmiyum Seviyesi Azaltılabilir

Fotoğraf-1: Ekvator’da bir çiftlikte bulunan kakao ağaçları ve meyveleri. CCN-51 olarak tanımlanan özel bir tür. Bilim insanları, kakao ağacının yüzey toprağına ve yüzeyin altındaki köklere kireç uygulamasının, kadmiyum emilimini azalttığını gösteren bir deney yaptılar. Çikolata hemen hemen dünyanın her yerinde çok sevilir. Fakat, kakao çekirdeklerinin çikolataya dönüşme işleminin ne kadar...

Bilim İnsanları Tarafından Tanımlanan Yeni Süperiletken Türü

Fotoğraf: Malzeme 1,4 kelvinde, kendi süperiletken geçişi boyunca soğurken, rezonans ultrason spektroskopisi üzerinden gönderilen çeşitli ses dalgalarına yanıt veren stronsiyum rutenatın bir kristal örgüsünü gösterir. Vurgulanan deformasyon materyalin yeni bir tip süper iletken olabileceğini düşündürmektedir. Bugüne kadar, süper iletken malzemeler iki tür olarak tanımlanmıştır:  s-dalgası ve d-dalgası. Şimdi ise, Cornell...

PET’i On Saat İçinde Parçalayabilen Yapay Enzim

Fotoğraf : a-) Doğal tip LCC’ye (gri şerit) kenetlenmiş 2-HE(MHET)3 ün yapısal modeli (renkli çubuk modeli). LCC’nin varsayılan substrat bağlama alanı, her biri kolay kesilebilir ester bağı (kırmızı üçgenler) ile numaralanmış MHET birimleriyle temas eden üç alt birime (−2, −1, +1) ayrılabilir. LCC’nin ilk temas kabuğundaki amino asitler gri çubuklar...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!