Yeni Sınıflandırma, Dokuz Maddenin Tedarik Riskinin Eşiğini Geçtiğini ve İki Maddenin Düşürüldüğünü Gösteriyor

Yeni Sınıflandırma, Dokuz Maddenin Tedarik Riskinin Eşiğini Geçtiğini ve İki Maddenin Düşürüldüğünü Gösteriyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa endüstrisi için kritik olan 27 hammadde listesini yeniledi. 2014 listesine, helyum ve doğal kauçuk da dahil olmak üzere dokuz malzeme eklendi; krom ve magnezit kaldırıldı.

Yeni eklenen üç madde  – bizmut, helyum ve fosfor –  daha önce incelemeye alınmadı. Bazıları, arz ve talebin değişmesi nedeniyle daha kritik hale geldi; bazıları tedarik riskinin nasıl hesaplandığının bir değişimi nedeniyle kritik sınıfa girdi, Avrupa nereden geldiğine odaklanarak, global üretimin yerine daha çok malzeme aldı. Bir örnek, doğal kauçuktur, komisyon, özellikle otomotiv sektöründe halihazırda az miktarda kullanılıyor olduğunu belirtmektedir. Tayland dünyanın en büyük doğal kauçuk tedarikçisi iken Avrupa, çoğunlukla Endonezya ve Malezya’dan ithal ediyor ve bu ülkeler Dünya Yönetim Endeksinde düşük bir paya sahipler ve bu nedenle daha az güvenilir görülüyor.

Komisyon sözcüsü, “Liste, önce AB için hammadde güvenlik tedariği konularını anlamaya hizmet ediyor” dedi. ‘Listeyi, geri dönüşüm veya madenciliği artırarak AB’deki üretimi teşvik etmek için kullanıyoruz ve AB araştırma fonlamasını bu yönde yönlendirmeye çalışıyoruz.’

Boratların, niyobyumun, platin grubu metallerin, fosforun, titanyumun veya vanadyumun Avrupa’dan çıkarımı yoktur ve genellikle AB ithalatı bir veya iki ülkeye güvenmektedir. Örneğin, Çin ve Vietnam antimuan metal kaynaklarının yaklaşık %98’ini oluşturuyor. Ender toprak elementleri neredeyse tamamen Çin’den gelir.

Sınıflandırma bir yandan ekonomik önemi ve diğer taraftan da arz riski göz önüne alır. ‘Eskiye nazaran değişecek; ama çok yavaş olacak.’ İkincisi [komisyon] raporları arasında daha hızlı değişme potansiyeli taşıyor, “diye belirtiyor Jack Bedder, Roskill, Birleşik Krallık’taki metal analisti. Örneğin, Güney Afrika’daki bir vanadyum madeninin kapatılması, küresel vanadyum gelirinin % 10’unu kapattı. ‘Bu, daha fazla vanadyum isteğinin Çin’de yoğunlaştığı anlamına geliyor. Bu, vanadyumun yeni kritik etiketini açıklayabilir, “diye ekliyor Bedder.  Rusya ve Çin şu anda Avrupa’nın vanadyumunun % 85’ini temin etmektedir.

Ayrıca tedarik etmek için siyasi tehditler var: Çin’in 2009’da ender toprak elementleri için ihracat kotaları getirmesi, Avrupalı politikacıları şaşırttı; ancak daha sonra Dünya Ticaret Örgütü, Çin’in ihracat kotaları, vergileri ve ticaret kısıtlamaları kurallarına karşı olduğunu belirtti. Nadir toprak elementleri, telefonlardan hibrit otomobillere, rüzgar türbinlerine kadar her türlü yüksek teknoloji ürünü mallar için artan bir talep görüyor.

Çin, magnezyum, tungsten, antimon, galyum ve germanyum gibi kritik listede bulunan tüm ender toprak elementi malzemelerin % 70’inin en büyük küresel tedarikçisidir. Çoğu durumda, Çin, bir malzemenin en büyük küresel tedarikçisidir, ancak en büyük AB tedarikçisi değildir. Örnekğin AB’nin genellikle Kazakistan’dan aldığı fosfor; Rusya’dan aldığı skandiyum; Meksika2dan aldığı fluorspar; ve Rusya’dan aldığı tungsten.

AB’nin ithalata olan bağımlılığının azaltılması kolay değildir. Madencilik, ekonomik bir maden yatağı gerektirir. Bedder, Avrupa, henüz niyobyum üretmek istediğine karar veremez “dedi. Bununla birlikte, neredeyse tüm niyobyumun arz kesintisi öyküsü olmadan Brezilya ve Kanada’dan geldiğini de sözlerine ekledi. Konuşmasının genelinde; “ bu kritik maddelerin hiçbirinde anlamlı bir eksiklik olmamıştır” dedi.

Kaynak : chemistryworld.com

209 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!